Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПринципи та методи бухгалтерського обліку

62.3.Принципи управління.

62.4.Технічні методики (прийоми) маркетингу

63. К суб'єктам внутрішнього контролю, які займаються розробкою процедур контролю відносяться:

63.1.Колегіальний орган управління

Керівництво підприємства та його працівники

63.3.Зовнішні аудитори

63.4.Внутрішній аудит

 

В якій з вказаних ситуацій внутрішній аудитор потенційно втрачає об’єктивність?

64.1.Внутрішній аудитор перевіряє процедури нового підключення системи електронного обміну даними до базової системи об’єкта аудиторського завдання, перш ніж їх впроваджено

64.2.Співробітник по розрахунку (нарахуванню) заробітної плати допомагає внутрішньому аудитору в проведенні перевірки інвентаризації електронного обладнання

64.3.Колишній співробітник з постачання проводить перевірку внутрішнього контролю закупівель приблизно через рік після того, як його було переведено у відділ внутрішнього аудиту

64.4.Внутрішній аудитор розробляє план процедур з оцінки контролю та управління ефективністю діяльності для контракту з сервісною компанією з обробки даних розрахункового відділу

65.У відповідності до МСА 315, аудитор повинен отримати розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, яке питання не включається до галузевих чинників впливу:

65.1.Циклічну або сезонну діяльність

65.2.Виробничу технологію, пов'язану із продукцією суб'єкта
господарювання

65.3.Постачання та вартість електроенергії

Екологічні вимоги, які впливають на галузь або діяльність суб'єкта господарювання

Що з наведеного є вірним по відношенню до професійної кваліфікації?

66.1.Від внутрішніх аудиторів вимагається розуміння тільки принципів управління, щоб розпізнавати та оцінювати значимість та важливість відхилень від принципів добросовісної господарської діяльностіВнутрішні аудитори повинні бути кваліфікованими у застосуванні стандартів внутрішнього аудиту, процедур та техніки аудиту (методик, прийомів), які потрібні для виконання аудиторських завдань

66.3.Внутрішні аудитори повинні мати професійну кваліфікацію в таких галузях, як бухгалтерський облік та економіка

66.4. Внутрішні аудитори повинні бути кваліфікованими у розпізнанні значних відхилень та бути здатними проводити необхідний аналіз для пошуку розумних рішень.

 

Яке із тверджень є вірним стосовно оцінки/аналізу ризиків?

I. Оцінка ризиків може переглядатись з урахуванням нової інформації.

II. План робіт з аудиторського завдання ґрунтуватиметься на оцінці ризиків.

III. Оцінка ризиків ґрунтується на експертній думці внутрішнього аудитора стосовно

ситуацій, які могли б вплинути на досягнення цілей підприємства.

IV. Головною метою оцінки ризиків є допомога керівництву в тому, щоб визначити межі можливої економії витрат.

67.1.Лише відповіді I і III.

Лише відповіді I, II і III.

67.3.Лише відповіді II, III і IV.

67.4.Відповіді I, II, III і IV.

68. Питання аудитора щодо розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрішній контроль згідно МСА 315, розглядають наступні чинники впливу, крім:

Відповідність нормативним вимогам

68.2.Галузеві

68.3.Регуляторні

68.4.Цілі та стратегії суб'єкта господарювання і пов'язані з ними бізнес-ризик

Для керівництва діяльністю служби внутрішнього аудиту необхідно прийняти внутрішні нормативні документи (визначити політику та процедури). Яке з тверджень є помилковим стосовно вказаної вимоги?

69.1.Невеликим відділом внутрішнього аудиту можна керувати безпосередньо за допомогою суворого нагляду і службових (доповідних) записок

69.2.Служба внутрішнього аудиту повинна мати детальне керівництво з правил (політики) та процедур

Форма і зміст затвердженої політики і прийнятих процедур повинні відповідати розміру відділу внутрішнього аудиту

69.4.Офіційні адміністративні та методичні керівництва можуть не вимагатися для всіх служб внутрішнього аудиту

 

70. Призначенням посадових інструкцій є:

I. Забезпечення керівництва при наймі на роботу.

II. Визначення співробітників, яких слід просувати по службі.

III. Прогнозування потреб в персоналі на майбутнє.

IV. Визначення того, що підрозділ досить укомплектовано штатом.

70.1.Лише відповіді I и II

70.2.Лише відповіді I и III

Лише відповіді I и IV

70.4.Відповіді I, II, III и IV

 

71. Функції по здійсненню постійного щоденне контролю за операційної діяльністю покладено на:

71.1.Колегіальний орган управління

71.2.Зовнішніх аудиторів

71.3.Внутрішніх аудиторів

Керівництво підприємства та його працівників

 

72. Затверджені принципи діяльності і обов'язкові процедури служби внутрішнього аудиту повинні:

I. Визначати сферу застосування (охоплення діяльності) і статус внутрішнього аудиту

II. Включати повноваження на проведення аудиторських перевірок.

III. Відповідати штатній чисельності і структурі внутрішнього аудиту, а також складності його діяльності.

IV. Допомагати персоналу служби внутрішнього аудиту, відповідати стандартам діяльності внутрішнього аудиту.

72.1.Лише відповіді I і II.

72.2.Лише відповіді I, III і IV.

Лише відповіді III і IV.

72.4.Відповіді I, II, III і IV.

 

Яке з тверджень і вірним стосовно взаємостосунків служби внутрішнього аудиту з керівництвом підприємства і комітетом з аудиту (ревізійною службою)?

I. Керівництво зобов’язано перевірити і передати аудиторську звітність до комітету з аудиту.

II. Правильність викладення фактичних даних в аудиторській перевірці має підтверджуватись керівництвом.

III. Кінцева аудиторська звітність повинна передаватись тим співробітникам підприємства, які здатні забезпечити належний розгляд результатів аудиторської перевірки.

73.1.Лише відповідь I

73.2.Лише відповіді I і II

Лише відповіді II і III

73.4.Відповіді I, II і III

 

74. До елементів середовища контролю не відноситься:

74.1. Філософія та стиль роботи управлінського персоналу

74.2.Організаційна структура

74.3.Кадрова політика і практика

Облікова політика підприємства

75. Керівник служби внутрішнього аудиту може якнайкраще забезпечити, щоб рядові співробітники внутрішнього аудиту могли виконувати їх існуючі обов'язки, якщо:

75.1.Кваліфіковані працівники служби внутрішнього аудиту безпосередньо контролюватимуть роботу молодшого персоналу

75.2.Встановить критерії відбору і найму співробітників

Консультуватиме рядових співробітників з питань їх діяльності, а також надавати відповідні можливості навчання

75.4.Проводитиме офіційну перевірку виконання рядовими співробітниками кожного аудиторського завдання

 

76.Ризики системи бухгалтерського обліку, це:

76.1.«Механічне» застосування стандартів обліку та звітності

76.2.«Креативність» головного бухгалтера

76.3.Довіра до технічних засобів обробки даних

Все вище перелічене

 

77. Вас щойно прийняли на роботу керівником служби внутрішнього аудиту. І ви повинні зараз розробити план аудиторських завдань на майбутній рік. Що з вказаного нижче необхідно брати до уваги при підготовці графіку аудиторських завдань/перевірок?

I. Дати проведення і результати останньої аудиторської перевірки

II. Основні зміни в діяльності, робочих процесах, програмах, системах і методах контролю.

III. Новітні методики оцінки ризиків і ефективності управління рисками і методами контролю.

IV. Зміни складу і потенційних можливостей співробітників внутрішнього аудиту.

 

77.1.Лише відповіді I і III.

77.2. Лише відповіді II і IV.

77.3. Лише відповіді I, II і III.

Відповіді I, II, III і IV.

 

78.Стратегія підприємства повинна визначати наступні питання, крім:

78.1.Вирішити, які можливості вона хоче реалізувати і які ризики є прийнятними для неї

78.2. Вирішити питання масштабування і структури бізнесу і, що особливо важливо, вірно визначити співвідношення між спеціалізацією, інтеграцією елементів та диверсифікацією бізнесу

78.3.Визначити організаційну структуру, виходячи з реального положення справ з урахуванням власних можливостей та достатньо деталізованою програмою діяльності

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.