Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗаписи на рахунках бухобліку на кінець періоду, які не мають підстав чи пояснень

125.3.Записи зроблені працівниками, яки зазвичай цього не роблять

125.4.Невідповідність інструкції про використання бухгалтерських рахунків

 

126.Ризики викликані помилками менеджменту підприємства, зокрема невірними управлінськими рішеннями; проблеми систем внутрішнього контролю; погано розроблені регламенти та правила роботи; невірно підібраний персонал; відсутність кваліфікованого персоналу все це відноситься до:

126.1.Технологічних, техногенних ризиків

126.2.Стихійних, екологічних ризиків

Організаційних ризиків

126.4.Проектних ризиків

127.До ризиків викривлення фінансової звітності в меншої ступені відносять:

127.1.Нові облікові або законодавчі вимоги

127.2.Зменшення прибутків

127.3.Необхідність отримання фінансування

Відсутність у виконавчого директора економічної освіти

128.Для розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, аудитору слід отримати розуміння:

128.1.Законодавчої бази яка стосується об’єкта перевірки

128.2.Законодавчої бази яка стосується галузі чи сектору діяльності об’єкта перевірки

128.3.Ступеня дотримання об’єкта перевірки вимог таких баз

Все вище перелічене

129.Для розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, аудитору слід отримати розуміння:

129.1.Законодавчої бази яка стосується об’єкта перевірки

129.2.Законодавчої бази яка стосується галузі чи сектору діяльності об’єкта перевірки

129.3.Ступеня дотримання об’єкта перевірки вимог таких баз

Все вище перелічене

130.До якого типу організаційної структури відноситься побудова структури по групах споживачів продуктів або послуг:

Клієнтська

130.2.Продуктова

130.3.Матрична

130.4.Функціональна131.Якщо аудитор доходить до висновку, що недотримання законодавчих вимог має суттєвий вплив на фінансову звітність, то він повинен:

Повідомити про це відповідний орган управління об’єкта перевірки

131.2.Висловити умовно-позитивну або негативну думку про звітність

131.3.Повідомити про це органи державної виконавчої влади

131.3.Відмовитися від виказування думки

 

132.З погляду фінансової звітності на процес оцінки ризиків підприємства найменшою ступеню впливає:

132.1.Як управлінський персонал ідентифікує ділові ризики, які стосуються фінансових звітів відповідно до застосовуваної концептуальної основи такої звітності

132.2.Як оцінюється важливість та ймовірність настання подій ризику

132.3.Як керівництво приймає рішення у відповідь на події ризику, як управляє діями та процесами,

Яким чином або чи взагалі створено службу ризик-менеджменту

 

133.Умови та події, які можуть меншою мірою указувати на ризики істотного перекручування фінансової звітності:

133.1.Діяльність в економічно та політично нестабільних регіонах

Відсутність в штаті управління посади фінансового директора

133.3.Діяльність, що піддається складним і надмірним регулювальним впливам

133.4.Проблеми безперервності діяльності підприємства, його ресурсної забезпеченості та ліквідності, у т.ч. - втрата важливих клієнтів

134.Можливості (за МСА) незаконного привласнення активів, це:

134.1.Великі суми грошей у касі або у процесі документального оформлення

134.2.Основні засоби невеликого розміру які швидко реалізуються та не мають ідентифікації права власності

134.3.Статті запасів, які мають невеликий розмір, високу вартість та /або високий попит.

Все вище перелічене

135.Можна відзначити наступні слабкі сторони практики формування внутрішньої звітності на вітчизняних підприємствах, крім:

135.1. Зазвичай є відсутнім єдиний центр формування управлінських звітів 135.2.Підрозділи підприємств складають звіти за єдиною методологією у відповідності до розроблених внутрішніх нормативних положень у визначені терміни

135.3.Звіітність формується головним чином на базі даних бухгалтерського обліку, які мають допущення, пов'язані з вимогами законодавства та нормативних документів

135.4. Звітність не є орієнтованою на прийняття рішень: немає зв'язку фінансових показників з показниками діяльності підрозділів. Це утруднює процеси управління на середньому та вищому рівнях.

136.На можливість аудитора виявити суттєві викривлення впливають:

136.1.Наявність багатьох нормативних актів які стосуються поточних аспектів бізнесу

136.2.Можливість змови, підробки, уникнення заходів внутрішнього контролю управлінським персоналом

136.3.Віддаленість у часі подій, відображених у звітності

Все вище перелічене

137.Процедури по суті не включають:

137.1.Тести класів операцій

Тести залишків на рахунках бухгалтерського обліку

137.3.Аналітичні процедури

137.4.Тести системи контролю

 

138.Приклади конкретних заходів контролю включають заходи, що стосуються всього наданого нижче, крім:

138.1.Надання дозволів

138.2.Оглядів результатів

138.3.Обробки інформації

Визначення місії

139.До недотримання вимог нормативних актів в контексті аудиту звітності належать дії:

139.1.Державних фіскальних органів стосовно об’єкта перевірки

139.2.Посадових осіб виконавчої влади стосовно об’єкта перевірки

Бухгалтера по сплаті штрафних санкцій за порушення екологічного законодавства

139.4.Управлінського персоналу стосовно об’єкта перевірки не пов’язані з діяльністю об’єкта

 

140. При виборі найраціональнішої реакції підприємства на виявлені ризики можуть розглядаються наступні комплекси захисних заходів, крім:

Відсутності реакції на ризик

140.2.Відмова від впливу та збереження ризику

140.2.Превентивні заходи

140.3.Передача ризику

 

141.Кодекс, як робочий документ, є спрямованим на розвиток норм сумлінної поведінки за наступними напрямами, в найменшою мірою відноситься до:

141.1.Захист прав та інтересів акціонерів, справедливе відношення до акціонерів

Розробку правил поведінки на корпоративах

141.3.Прозорість прийняття рішень, забезпечення професійної та етичної відповідальності членів наглядової ради, посадових осіб, акціонерів та членів суспільства загалом

141.4.інформаційна відкритість та робота з інформацією

142.Аудитор не повинен включити до робочої документації:

142.1.Ідентифіковане недотримання законодавчих вимог

142.2.Підозрюване недотримання законодавчих вимог

142.3.Результати обговорення з управлінським персоналом по вище викладеним п.п.1 та 2

Копії всіх первинних документів суб’єкта господарювання, які були проаналізовані

 

143.До превентивних заходів які можуть застосовуватися для зниження або усунення ризиків не відносяться:

Передача ризику

143.2.Відсікання ризику

143.3.Забезпечення прискореної реакції на ознаки ризику

143.4.Резервування надлишкових потужностей

144.Тести заходів контролю не вимагають від аудитора:

144.1.Визначити виконавців контрольних процедур

144.2.Визначити періоди виконання контрольних процедур

144.3.Визначити послідовність застосування заходів контролю

Визначити факти шахрайств та винних осіб

145.При виявленні відхилень від заходів контролю, аудитор робить запити з метою зрозуміти:

145.1.Чи надають застосовані тести заходів контролю основу для довіри їхніх результатів

145.2.Чи потрібно здійснити додаткові тести заходів контролю

145.3.Чи потрібно розглянути потенційні ризики викривлень через застосування процедур по суті

Все вище перелічене

 

146.Канонічно контроль являє собою процес управління, що складається з трьох елементів, за виключенням:

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.