Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНалежна професійна обачливість передбачає розумну ступінь обережності та компетентність, а не непогрішність та досягнення надвисоких показників в роботі. Тому, що з вказаного є непотрібним?

47.1.Проведення перевірок та звірок у розумному обсязі

Проведення розгорнутих (суцільних) перевірок

47.3.Достатня впевненість в тому, що діяльність здійснюється відповідно до нормативних вимог

47.4.Допущення можливості скоєння серйозних помилок

48.Концепція ризик-орієнтованого контролю базується на наступних правилах, крім :

Тотального контролю всіх операцій та бізнес-процесів

48.2. Відмові від канонічного підходу до планування процедур контролю, який не враховує розходжень у рівнях ризику та заснований на формальних вимогах регламентів і правил

48.3.Впровадженні підходу, заснованого на визначенні та моніторингу рівнів ризику, прийнятних для підприємства

48.4.Передачі на всі рівні управління, в усі підрозділи, відповідальності за ідентифікацію ризиків та їх оцінку, і впровадженні процесів контролю, що обмежують ризик, у бізнес-процеси

Незалежна об’єктивність є найбільш важливим фактором для внутрішніх аудиторів при виконанні їх роботи. В яких ситуаціях для об’єктивності не буде вбачатися загрози?

49.1.Внутрішній аудитор проводив аудиторську перевірку той сфери діяльності, за яку вони будуть відповідати в скорому майбутньому

49.2. Внутрішній аудитор отримав незначну символічну подяку від клієнта після завершення аудиторської перевірки

49.3.Внутрішній аудитор прийняв значний подарунок від клієнта після успішного завершення аудиторської перевірки

Внутрішній аудитор рекомендував декілька контрольних процедур під час виконання аудиторського завдання

 

50. Тлумачення поняття гарантії (забезпечення) якості, яке визначається Стандартами, є наступним:

50.1.Діяльність внутрішнього аудиту оцінюється, в першу чергу, відповідно до положень Кодексу ЕтикиЗовнішні оцінки (оцінки зовнішніх спеціалістів) можуть дати вищому керівництву незалежну гарантію про якість роботи служби внутрішнього аудита

50.3.Безпосередній контроль обмежується сферою планування, перевірки, оцінки, обговорення та подальшою процедурою

50.4.Відповідний контроль строків виконання по підсумках зовнішньої оцінки є відповідальністю безпосереднього начальника керівника служби внутрішнього аудита

51.Функціональна система внутрішнього контролю здатна принести підприємству численні вигоди, крім:

51.1.Скорочення витрат на зовнішній аудит

51.2.Збереженість активів підприємства

51.3.Одержання достовірної інформації для прийняття рішень

Забезпечення абсолютної гарантії відсутності фактів шахрайства

52. Служба внутрішнього аудиту передбачає прийняти на роботу особу, яка має повне розуміння (методики, прийомів) внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та принципів управління, але не має спеціальних знань в галузі економіки та інформаційних технологій. Прийом на роботу такої особи є найбільш доцільним, якщо:

52.1.До фактичного прийому на роботу узгоджена програма професійної підготовки

52.2.Призначений куратор для виконання розробленої по індивідуальному плану програми професійної підготовки

Інші внутрішні аудитори володіють достатніми знаннями в галузі економіки та інформаційних технологій

52.4.Є підстави вважати, що потенційний співробітник набуде достатні знання у вказаних галузях зрештою

 

53.Зазвичай спеціалісти, які проводять оцінку внутрішніх програм забезпечення гарантії якості, повинні звітувати:

53.1.Правлінню підприємства

Керівнику служби внутрішнього аудиту

53.3.Персоналу внутрішнього аудиту

53.4.Вищому керівництву

54.Підприємство зі слабкою системою внутрішнього контролю піддає себе наступної загрозі:

54.1.Шахрайств з боку найманих робітників

54.2.Втрати контролю за інформацією

54.3.Помилок у процесах прийняття рішень, здатних поставити під загрозу існування бізнесу.

Всі вищенаведені

55. Кожне (аудиторське) завдання по підтвердженню достовірності інформації повинно виконуватися з належною професійною обачливістю. Відносно належної професійної обачності Стандарти передбачають, що внутрішні аудитори повинні:

I. Враховувати можливість погрішностей, помилок та невідповідності.

II. Проводити суцільні перевірки всіх комерційних операцій.

III. Зважувати витрати по підтвердженню достовірності та користь від цього.

55.1.Тільки відповіді I и II.

Тільки відповіді I и III.

55.3.Тільки відповіді II и III.

55.4. Відповіді I, II и III.

 

56.Обмеження обсягу аудиту є обмеженням, що накладається на службу внутрішнього аудиту, яке перешкоджає службі аудиту виконувати свої задачі та плани. Що з вказаного буде вважатися обмеженням обсягу аудиту?

I. Внутрішньому аудиту не надається вільний доступ до облікових документів, які мають відношення до виконання аудиторського завдання.

II. Керівник об’єкта з аудиторським завданням попросив внутрішнього аудитора не зв’язуватися з деякими клієнтами, так як вважає, що інформація, отримана від них негативно вплине на думку аудиторів.

III. Клієнт по аудиторському завданню попросив, щоб аудиторське завдання було відкладено на 2 тижня, щоб він зміг закінчити формування фінансової звітності.

56.1.Тільки відповідь I

Тільки відповідь I и II

56.3.Тільки відповідь II и III

56.4. Відповіді I, II и III

57. Цінність налагодженої системи корпоративного управління полягає в тому що воно відкриває наступні можливості, крім:

57.1. Підвищення стійкості підприємства до зовнішніх впливів

57.2. Підвищення капіталізації бізнесу

57.3. Більш справедливої оцінки бізнесу з боку інвесторів та рейтингових агенцій

Правільності складання консолідованої фінансової звітності

Що з вказаного є вірним у відношенні додаткової професійної освіти?

I. Стандарти передбачають, щоб внутрішні аудитори отримували 40 годин професійної освіти кожен рік та мінімум 80 годин протягом 2-річного періоду.

II. Внутрішні аудитори повинні постійно продовжувати свою освіту, щоб підтримувати свою кваліфікацію.

III. Додаткова професійна освіта може бути отримана, виконуючи офіційні аудиторські завдання, у якості співробітника служби внутрішнього аудиту або члену робочих комісій.

58.1.Тільки відповіді I и II

58.2.Тільки відповіді I и III

Тільки відповіді II и III

58.4.Відповіді I, II и III

 

59.Відповідальність за загальний стан контролю покладено на:

Колегіальний орган управління

59.2.Керівництво підприємства

59.3. Спеціальні підрозділи внутрішнього контролю

59.4.Внутрішній аудит

 

60.Внутрішні аудитори повинні володіти усіма вказаними якостями, за винятком:

60.1.Кваліфікації в застосуванні стандартів внутрішнього аудиту

60.2.Розуміння управлінських принципів

60.3.Здатності підтримувати хороші міжособові стосунки

Вміння проводити учбові зайняття по кількісним методам (аналізу)

 

 

61. Аудитор оцінює характер суб'єкта господарювання у відповідності до МСА 315, розглядаючи наступні питання, крім:

61.1. Структуру власності та корпоративного управління

61.2.Види інвестицій, які суб'єкт господарювання здійснює та планує здійснити, включаючи інвестиції у підприємства спеціального призначення

61.3.Структуру і спосіб фінансування суб'єкта господарювання

Інфляція або ревальвація грошової одиниці

Розуміння яких галузей вимагається від внутрішніх аудиторів?

62.1.Процедури та техніка проведення внутрішнього аудиту

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.