Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 11: Перевезення пасажирів, багажу та пошти.

Семінарське заняття № 2

Години

ПЛАН

1. Загальна характеристика договору на перевезення пасажирів, багажу та почти. Особливості перевезення транспортом загального користування.

2. Сторони договору перевезення пасажирів, багажу та почти. Гарантії захисту прав пасажира як споживача.

3. Порядок укладення та оформлення договору перевезення пасажирів, багажу та почти.

4. Права та обов’язки сторін за договором.

5. Виконання умов договору та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов договору перевезення пасажирів, багажу та почти.

 

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Повітряний кодекс України // ВВР. 1993. №25. ст.274.

4. Кодекс торгового мореплавства України // ВВР. 1995. №47-52. Ст.349.

5. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.

6. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.

7. Закон України „Про захист прав споживачів” від 15 грудня 1993 року “ // ВВР. 1994. №1. Ст.1 (з наступними змінами і доповненнями).

8. Правила користування трамваєм і тролейбусом в містах України, затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектура та житлової політики України № 22 від 18.11.1997р.

9. Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року; Офіційний вісник України. 1997. №17.

10. Статут автомобільного транспорту УРСР // Затв. постановою Ради Міністрів від 27.07.1969р. // Свод законов УССР. Том 7. с. 45.

Література:

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.

Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

Завдання 1.

Проаналізуйте поняття „договір чартеру”, „договір фрахтування судна” .

Ознайомтеся з ст.912 Цивільного кодексу України, ст. 203-205 Кодексу торговельного мореплавства України, ст.61 Повітряного Кодексу України.

Завдання 2.

Ознайомтеся з Правилами користування трамваєм і тролейбусом в містах України затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектура та житлової політики України № 22 від 18.11.1997р.

Задача 1.

Студенти М., У., Ж. їхали на гірськолижну базу автобусом Львів - Славськ. При посадці в автобус з дозволу водія вони помістили у багажне відділення автобуса 3 пари гірських лиж і 3 спортивні сумки.

Прибувши у Славськ, студенти не виявили 2 сумок і заявили претензію водію про пропажу гірськолижного спорядження. З їхніх слів спорядження знаходилося у цих 2-х сумках, в 3-ій сумці були продукти харчування. Водій відмовився зафіксувати факт пропажі, оскільки вміст сумок був йому невідомий.

Студенти звернулися з позовом до АТП - 1314 про відшкодування вартості спорядження (3 пари гірськолижних чобіт, 3 спортивних костюми та інші речі) на загальну суму 2500 грн. та 1000грн. моральної шкоди.

Вирішіть спір.

Задача 2.

Громадянин Б. згідно проїзного квитка зайняв місце в купе вагону поїзда Львів-Київ. Роздягнувшись в купе і залишивши свої речі, Б. пішов у ресторан повечеряти. Повернувшись у купе, він не виявив своїх речей. Б. пред’явив претензії провіднику та начальнику поїзда. Останні відмовилися зафіксувати факт пропажі і відхилили будь-які вимоги про відшкодування.

Повернувшись до Львова, Б. пред’явив позов до управління залізниці про відшкодування вартості багажу на суму 820 грн. і моральної шкоди на 1000 грн. В позовній заяві вказано, що пропажа стала можливою через невиконання провідником своїх обов’язків.

Вирішіть спір.

Вкажіть відмінність між поняттями “ручна поклажа”, “багаж”, “вантажо-багаж”. Які особливості їх перевезення та відшкодування шкоди за їх втрату?

Задача 3.

При перевірці квитків у поїзді, який слідував з Києва у Запоріжжя було встановлено, що пасажир Іванов слідуючи в місто Запоріжжя з двома дітьми віку 2 і 3 року придбав квиток тільки для себе. Контролер вимагав від пасажиру сплати штрафу за безквитковий провіз дітей. Іванов заперечував, посилаючись на те, що вік дітей надає право безквиткового проїзду.

Чи правомірні дії контролера, якщо так, то в якій частині?

Якими правами користується пасажир Іванов при укладенні договору перевезення залізничного транспорту. Дайте відповідь з посиланням на законодавчий акт, що регулює ці відносини.

 

Задача 4.

Стрельченко, знаходячись у вагоні дальнього слідування, безоплатно провозив багаж з двох торб і пакету вагою 45 кг. У дорозі з купе, у якому слідував Стрельченко, в нього був викрадений пакет з особистими речами на суму 150 грн.

Стрельченко висунув вимоги до залізниці про відшкодування шкоди, заподіяної розкраданням.

Залізниця шкоду відшкодовувати відмовилася і пред'явила вимогу до Стрельченко про сплату штрафу за провіз безоплатного багажу понадвстановлених норм.

Чиї дії правомірні?

Як вирішити спор?

Хто відповідає за цілість багажу за договором перевезення?

Які права пасажира по перевезенню багажу?

 

Тема 11: Договори перевезення та інші договори про надання послуг у сфері перевезень

Семінарське заняття № 3

Години

ПЛАН

1. Загальна характеристика договору транспортного експедирування.

2. Сторони договору транспортного експедирування.

3. Порядок укладення та форма договору транспортного експедирування.

4. Права та обов’язки сторін за договором.

5. Виконання умов договору та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов договору транспортного експедирування.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Повітряний кодекс України // ВВР. 1993. №25. ст.274.

4. Кодекс торгового мореплавства України // ВВР. 1995. №47-52. Ст.349.

5. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.

6. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.

7. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України // Затв. наказом Міністерства транспорту від 28 липня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №40.

8. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року; Офіційний вісник України. 1998. №8.

9. Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №17.

10. Статут залізниць України // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №14.

11. Статут внутрішнього водного транспорту СРСР // Затв. постановою Ради Міністрів від 15.10.1955р. // Свод законов СССР. Том 8. С.197.

12. Статут автомобільного транспорту УРСР // Затв. постановою Ради Міністрів від 27.07.1969р. // Свод законов УССР. Том 7. с. 45.

13. Умови і правила здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом та контроль за їх дотриманням // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 5 серпня 1994 року.

Література:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

5. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

6. Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.

7. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

Задача 1.

Бурлін здав багаж для відправлення залізничним транспортом. По поважних причинах він за багажем не явився після його прибуття в пункт призначення, а явився за багажем через три місяці.

Залізниця видати багаж відмовилася, посилаючись, що він реалізований, оскільки пройшов строк його збереження.

Бурлін звернувся в юридичну консультацію.

Дайте консультацію Бурліну.

Які його права та обов'язки за договором перевезення?

Який Закон регулює дані правовідносини?

Протягом якого часу може зберігатися вантаж у пункті призначення?

 

Задача 2.

Гірін при слідуванні в поїзді Москва - Сімферополь здав свій багаж, у підтвердження одержав багажну квитанцію.

У зв'язку з виниклою необхідністю Гірін вирішив зробити зупинку у місті Запоріжжя на два дні і зажадав видати йому багаж. Залізниця відмовилася видати багаж, посилаючись на те, що пункт призначення в багажній квитанції значиться місто Сімферополь.

Чи правомірні дії залізниці?

Якими правами користується пасажир при укладенні договору перевезення залізничним транспортом?

Яка форма оформлення договору перевезення пасажира і багажу?

 

Задача 3.

Підприємство «Сонячне» відправило залізною дорогою вантаж вартістю 20 тис. грн., заплативши за перевезення 150 гривень.

Вантаж у пункт призначення прибув з запізненням на дві доби.

Дайте поняття договору перевезення вантажу.

Які права та обов'язки сторін у випадку прострочення доставки вантажу?

Зробіть розрахунок неустойки.

 

Тема 12: ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ

 

1. Загальна характеристика договору зберігання. Підстави виникнення обов’язку по зберіганню майна. Сторони договору. Статус професійного охоронця.

2. Порядок укладення та форма договору зберігання.

3. Істотні умови договору:

4. предмет договору;

5. строк зберігання;

6. плата за зберігання.

7. Відповідальність сторін за договором зберігання. Особливості відповідальності охоронця за безоплатним договором. Відповідальність професійного охоронця.

8. Зберігання на товарному складі.

9. Спеціальні види зберігання.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Закон України „Про виконавче провадження” від 21.04.1999р. // ВВР. 1999. №24. ст.207 (з наступними змінами і доповненнями).

4. Закон України „Про державний матеріальний резерв” від 24.01.1997р. // ВВР. 1997. №13. ст.112.

5. Інструкція щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання // Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 30 травня 1994 року.

6. Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом, затв. постановою КМУ від 19.03.1997р. № 252 // Офіційний вісник України від 21.04.1997р., № 12.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

5. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

 

Завдання 1.

Складіть порівняльну таблицю договорів майнового найму і зберігання, позики і зберігання, трудового договору (зі сторожем, охоронцем, завідувачем складу, іншими матеріально відповідальними особами) і зберігання.

Завдання 2.

Випишіть випадки виникнення обов’язку по зберіганню майна із закону. Проаналізуйте ст.ст.667, 841, 1021, 1283 Цивільного кодексу України,

Завдання 3.

Визначте, які види діяльності, пов’язані із зберіганням, підлягають ліцензуванню. Проаналізуйте ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Завдання 4.

Наведіть приклади професійних зберігачів.

Які вимоги ставляться до професійних зберігачів?

Завдання 5.

Проаналізуйте правову природу розписки, що посвідчує укладення договору зберігання.

Завдання 6.

Проаналізуйте правову природу подвійного складського свідоцтва.

Порівняйте заставне свідоцтво та заставну. Які права випливають з цих документів? (див. Закон України "Про іпотеку” від 05.06.2003р.)

Завдання 7.

Яка правова природа простого складського свідоцтва? Порівняйте просте складське свідоцтво і похідні цінні папери: опціони і ф’ючерси. (див. Правила випуску та обігу фондових деривативів, затв. рішенням ДКЦПФР від 24.06.1997р.)

 

Задача 1.

За договором складського зберігання товарний склад прийняв на зберігання від ТзОВ „Світанок” 250 кг м’ясопродуктів та 120 кг риби різних видів.

У зв’язку з аварією в енергосистемі складські приміщення були відключені від електроенергії. Товарний склад був попереджений, що ліквідація наслідків аварії можлива лише через 2 доби. Щоб запобігти псуванню переданого на зберігання майна, товарний склад негайно попередив усіх поклажодавців про необхідність забрати товар зі складу. ТзОВ „Світанок” не змогло оперативно вивезти свій товар і розмістити його на зберігання на іншому складі. У результаті частина майна була зіпсована і ТзОВ „Світанок” звернулося до товарного складу з вимогою про відшкодування збитків.

Чи підлягає задоволення вимога ТзОВ „Світанок”?

Хто повинен відповідати за збитки завдані ТзОВ „Світанок”?

Які правові наслідки зміни умов договору зберігання, дострокового припинення договору зберігання? Проаналізуйте ст. ст.950, 960 Цивільного кодексу України.

 

Задача 2

За договором складського зберігання на елеваторі ВАТ „Агрофірма” зберігала зерно. Строк зберігання був визначений „до початку посівної”. Коли ВАТ „Агрофірма” звернулося з вимогою про видачу зерна, то виявилося, що на елеваторі немає відповідної кількості зазначеного у договорі сорту пшениці та жита. Представникам ВАТ „Агрофірма” запропонували приїхати пізніше, оскільки очікувалося поновлення запасів зерна з резерву.

Які особливості зберігання речей, визначених родовими ознаками?

Чи матиме ВАТ „Агрофірма” право на відшкодування неодержаних доходів, якщо посівну не буде проведено вчасно?

Задача 3.

Громадянин О. поклав свої речі в автоматичну камеру зберігання на залізничному вокзалі. На наступний день, повернувшись за речами, О. виявив, що ячейка відкрита, речі пропали. О. звернувся з вимогою про відшкодування вартості речей, зданих на зберігання (всього на суму 350 грн.).

Які правовідносини виникли між О. та управлінням залізниці: з договору схову чи з договору майнового найму? На кого покладається обов’язок відшкодувати завдані збитки? Проаналізуйте ситуацію.

Задача 4.

Громадянка Л. здала свою шубу в гардероб театру і отримала жетон. Після перегляду вистави за пред’явленим жетоном їй видали чуже пальто. Л. опізнала свою шубу під іншим номером і її покази підтверджували чоловік та подруга.

Працівник гардеробу відмовилася видати шубу.

Які правовідносини виникли між театром і Л.? У якій формі укладається договір зберігання? Чи допускаються покази свідків щодо речей, зданих на тимчасове зберігання?

Вирішіть спір.

Задача 5.

На період літніх канікул за усною домовленістю між комендантом гуртожитку і студентами К., М., Л. в кімнаті, де вони проживали, були залишені речі: книжки, 3 ковдри, холодильник “Морозко”, що належав К., посуд та інше побутове майно.

Повернувшись після канікул, студенти не виявили своїх речей, двері кімнати були розбиті. Вони звернулися з претензією до коменданта гуртожитку.

Які особливості зберігання майна в готелях і гуртожитках? Чи виникли в даній ситуації правовідносини з договору зберігання?

Вирішіть спір.

Задача 6.

Громадянин Н. залишив автомобіль “Форд” на платній автостоянці. Черговий автостоянки зробив відмітку про автомобіль в журналі реєстрації.

Повернувшись зранку за машиною, Н. виявив, що колеса зняті, з машини викрадено магнітофон і залишені ним особисті речі (шапка, рукавиці) на загальну суму 1220 грн. Н. заявив претензію директору автостоянки.

Останній відмовився відшкодувати збитки, оскільки автостоянка лише надає місце для користування і тому не несе відповідальності за збереження майна.

Проаналізуйте ситуацію.

Задача 7.

СИТУАЦІЯ 1. У зв’язку з систематичною затримкою абонентами постійної автостоянки оплати за послуги правління споживчого товариства прийняло рішення блокувати колеса автомобілів тих власників, які затримали оплату більше як по 20 днів.

СИТУАЦІЯ 2. Директор гаражного кооперативу розпорядився припинити подачу електроенергії у гаражі членів кооперативу, які мають заборгованість по оплаті охорони гаражів.

Дайте правову оцінку приведених ситуацій. Чи правомірні дії охоронця?

Задача 8.

Громадянин А. прийшов у кафе. Побачивши вішак, повісив на нього пальто і шапку. Повечерявши, громадянин А. виявив, що його пальто і шапка зникли.

Громадянин А. заявив вимогу до адміністрації кафе про відшкодування йому вартості пальто і шапки.

Адміністрація кафе заявила, що не несе відповідальності за зберігання одягу.

Вирішіть спір.

Задача 9.

Громадянка М. звернулася в поліклініку на прийом до терапевта. Перед входом у кабінет стояв вішак для верхнього одягу. Роздягнувшись, гр.М. попросила приглянути за пальто жінку з черги на прийом і зайшла у кабінет. Вийшовши з кабінету гр.М. не виявила свого пальто. Вона звернулася до адміністрації поліклініки із заявою про пропажу пальто. Їй пояснили, що поліклініка не несе відповідальності за речі, залишені без догляду на коридорі, оскільки на першому поверсі є обладнаний гардероб.

Чи можна розцінювати наявність вішака у коридорі перед кабінетом лікаря як публічну пропозицію до укладення договору зберігання верхнього одягу?

Чи виникли правовідносини із зберігання у даній ситуації?

Чи зміниться вирішення цієї ситуації, якщо в поліклініці відсутній гардероб і на дверях кожного кабінету є спеціальне оголошення „Вхід у верхньому одязі заборонено!”?

 

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.