Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 4: Договори ренти та довічного утримання

2 години

 

ПЛАН

1. Договір ренти: поняття та загальна характеристика договору.

2. Сторони у договорі ренти.

3. Умови договору ренти.

4. Форма і розмір ренти. Забезпечення виплати ренти.

5. Зміст договору ренти.

6. Відмова від договору ренти. Підстави розірвання договору. Правові наслідки.

 

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

5. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Завдання 1.

Порівняйте договір довічного утримання і договір ренти:а) за суб’єктним складом;

б) за об’єктами;

в) за змістом;

г) за підставами та наслідками зміни та припинення договору.

Завдання 2.

Визначте спільні та відмінні риси договору ренти та договору купівлі-продажу з розстроченням платежу.

Задача 1

За договором ренти, укладеним між гр.Х. та гр.У., до гр.У. переходив дачний будиночок. Договір ренти був посвідчений нотаріально і зареєстрований. Гр.У. оформив право власності на дачний будиночок.

Договором було передбачено, що Х. передає У. дачний будиночок вартістю 9000 грн., натомість У. зобов’язувався безстроково виплачувати Х. ренту у сумі 200 грн. щомісячно.

Через деякий час У. зі згоди Х. продав дачу своєму племіннику, оскільки сам виїжджав на постійне місце проживання до іншого населеного пункту. Племінник спочатку виплачував ренту в обумовленій договором сумі, а потім відмовився від оплати у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.

Гр.Х. подав позовну заяву до суду, в якій просив стягнути з громадянина У. та його племінника (як з співвідповідачів) різницю між вартістю дачі і сумою виплаченої ренти.

Дайте правову оцінку ситуації.

Які є способи забезпечення виплати ренти?

Вирішіть спір.

Задача 2

За договором ренти гр.А. передав у власність гр.Б. колекцію картин загальною вартістю 50000 грн. за 20000 грн. і, крім того, гр.Б. зобов’язувався безстроково сплачувати гр.А. ренту у сумі 650 грн. щомісячно.

Через 1 рік гр.Б. відмовився від договору, мотивуючи це тим, що вартість колекції істотно завищена. Гр.А. вимагав виплати йому різниці між сумою оцінки колекції і сумою реально виплачених рентних платежів.

З яких підстав платник ренти може відмовитися від договору?

Які правові наслідки відмови від договору?

Які є гарантії захисту одержувача ренти?

Вирішіть спір.

Задача 3

За договором безстрокової ренти гр.М. передав безоплатно у власність гр.Н. автомобіль, а гр.Н. зобов’язувався виплачувати рентні платежі у сумі 600 грн. щомісячно.

Згодом автомобіль був викрадений у гр.Н. і тому він відмовився від подальшої виплати рентних платежів.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Хто несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, переданого під виплату ренти?

Які підстави відмови від договору?

Задача 4

Громадянка К. 1928 р.н. уклала договір довічного утримання з громадянином О. Згідно умов договору К. передавала О. приватизовану однокімнатну квартиру з усіма комунальними вигодами загальною площею 38 кв.м. взамін чого О. зобов’язувався надавати К. довічне матеріальне забезпечення у вигляді щомісячного набору продуктів у погоджених нормах та грошове утримання в сумі 40 грн. щомісячно.

20 травня 2004 року договір був нотаріально посвідчений. На підставі договору 5 червня 2004 року О. оформив право власності на квартиру.

10 червня 2004 року К. заявила про своє небажання передати квартиру і відмовилася від утримання.

Проаналізуйте ситуацію. Який характер договору довічного утримання? З якого моменту у набувача виникає право власності на об’єкт договору? Які можливі варіанти вирішення спору?

Підготуйте (письмово) проект договору довічного утримання між громадянами К. та О.

Задача 5.

Громадянка М. звернулася до суду з позовною заявою про розірвання договору довічного утримання. В судовому засіданні з’ясувалося, що набувач за договором громадянин Ч. щомісячно надавав М. утримання у вигляді їжі, сплачував комунальні послуги та витрати на ліки. М. не заперечувала цього факту, але просила договір розірвати, оскільки у неї з відповідачем склалися особисті неприязні стосунки і вона не бажає надалі одержувати будь-які кошти від неприємної їй людини.

Вирішіть спір.

Задача 6.

За усною домовленістю між громадянкою В. та сином її давніх приятелів громадянином Я. останній зобов’язувався надавати В. довічне утримання (купувати продукти харчування, сплачувати комунальні послуги та нести інші витрати). Взамін В. обіцяла безоплатно передати Я. у власність 2-х кімнатну квартиру в будинку “Люкс”. Через 2 роки В. поставила Я. до відома, що вона бажає продати квартиру далекій родичці за вигідну плату.

Я. звернулася за консультацією в адвокатську контору:

Які його права на квартиру?

Чи має він право на відшкодування понесених витрат за 2 роки, якщо квартира все ж таки буде продана?

Чи вправі В. продавати квартиру, якщо Я. добросовісно виконував взяті на себе обов’язки?

Дайте відповіді на поставлені питання посилаючись на чинне законодавство.

Задача 7.

1 листопада 1996 року громадянка А. склала і нотаріально посвідчила заповіт, згідно з яким все належне їй майно, в тому числі житловий будинок, заповіла подружжю Д.

25 березня 2003 року А. уклала договір довічного утримання з Р. Згідно з умовами договору житловий будинок перейшов до нього .

30 січня 2004 року А. померла. 25 квітня 2004 року подружжя Д. звернулося в нотаріальну контору за оформленням спадкових прав. При цьому з’ясувалося, що право власності на житловий будинок оформлене на Р. і йому видано свідоцтво про право власності бюро техінвентаризації.

Подружжя Д. звернулося до суду про визнання договору довічного утримання недійсним і визнання за ними права власності на спірний будинок.

Вирішіть спір.

Задача 8.

За умовами договору довічного утримання громадянин Л. (набувач) набув право власності на приватизовану квартиру, яка належала громадянину Б. (відчужувачу). На підставі договору Л. оформив свідоцтво про право власності.

22 квітня 2004 року рішенням суду приватизація квартири за позовом виконавчого комітету місцевої ради була визнана недійсною.

Дайте правовий аналіз ситуації.

 

Тема 5: Загальна положення про майновий найм (оренду).

2 години

ПЛАН

1. Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та законодавче регулювання.

2. Суб’єкти та об’єкти договору найму (оренди).

3. Порядок укладення та форма договору.

4. Зміст договору.

5. Зміна, розірвання та припинення договору. Правові наслідки.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144

3. Житловий кодекс України.

4. Закон України від 6 жовтня 1998 року “Про оренду землі” // ВВР. 1998. №46-47. Ст.280.

5. Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” // ВВР. 1991. №30. Ст.379.

6. Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. Укрсоюзсервіс. // Офіційний вісник України. 2000, №3.

7. Інструкція щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання // Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 30 травня 1994 року.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

5. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Завдання 1.

Складіть проект договору майнового найму:

а) автомобіля ЗІЛ – 130 для потреб ПП “Оріон” строком на 6 місяців;

б) земельної ділянки 2 га, що належить на праві приватної власності громадянину В. для сінокосіння та випасання худоби громадянці Ч. строком на 3 роки;

в) кімнати (ж/пл. 21 кв.м.) та кухні (9 кв.м.) на першому поверсі 3-х поверхового приватного будинку громадянина А. для проживання на період навчання студентам К. та М.

г) складського приміщення магазину ”Смерічка”, що належить приватному підприємцю Д., для потреб аптеки на невизначений строк.

Завдання 2.

Проаналізуйте природу строків у договорах майнового найму. Змоделюйте ситуацію, в яких строк:

а) чітко визначений (у роках, місяцях, днях; до настання певної умови);

б) невизначений.

Завдання 3.

Проаналізуйте правовий статус піднаймача за договором майнового найму. Права та обов’язки піднаймача. Строк дії договору піднайму.

Задача 1.

Підприємець К. за договором оренди з магазином “Спорттовари” використовував вільне складське приміщення для зберігання будівельних матеріалів.

Оскільки з вини партнерів К. поставка будівельних матеріалів за останні три місяці не проводилася, складське приміщення не використовувалося, К. за цей період сплачував щомісячно лише 1/3 обумовленої орендної плати.

Магазин звернувся в арбітражний суд з вимогою розірвати договір і відшкодувати понесені збитки в тому числі - упущену вигоду.

Дайте правовий аналіз ситуації. Підготуйте проект рішення арбітражного суду по суті спору.

Задача 2.

АТ “Агросервіс” передало в оренду КСП “Весна” бурякозбиральну машину строком на 5 років. Зі згоди АТ, КСП передало комбайн в суборенду ТзОВ “Явір” строком на 3 роки. Через 6 місяців “Агросервіс” і “Весна” вирішили за взаємною згодою припинити договірні відносини і поставили вимогу до ТзОВ про повернення комбайна. Товариство відмовилось повернути агрегат, посилаючись на укладений договір суборенди, строк якого ще не сплив. Вирішіть спір.

Чи зміниться рішення, якщо:

а) договір оренди було розірвано у зв’язку з несплатою орендної плати;

б) договір суборенди було укладено без згоди власника (АТ “Агросервіс”).

Задача 3.

АТП -1424 уклало з ТзОВ “Сервіс” договір оренди павільйону технологічного обладнання. Строк дії договору починався 1 травня 2002 року. Товариство (орендар) регулярно сплачувало орендну плату, справно виконувало усі інші умови договору.

Листом від 20 лютого 2004 року АТП повідомило наймача про те, що воно “відмовляє йому в оренді павільйону”, об’єкт (павільйон технологічного обладнання) передається в оренду кооперативу “Зоря”, з яким уже укладено договір оренди і вимагало до 1 березня звільнити його.

ТзОВ “Сервіс” звернулося з заявою до суду про визнання договору оренди між АТП –1424 і кооперативом “Зоря” недійсним.

Чи зміниться вирішення, якщо ТзОВ відмовилося звільнити павільйон. АТП звернулося з заявою в суд у якій просило розірвати договір.

Дайте правовий аналіз запропонованих ситуацій. Вирішіть спір.

Задача 4.

Між КСП “Нива” та приватним підприємством “Горизонт” 22 червня 2000 року було укладено безстроковий договір оренди складського приміщення загальною площею 82 кв.м.

У 2004 році КСП “Нива” було реорганізоване. В порядку реорганізації за розподільчим балансом складське приміщення перейшло до фермера К. К. звернувся до ПП з вимогою про визнання договору оренди недійсним та звільнення приміщення. Останнє відмовилося виконати вимоги К., оскільки добросовісно дотримувалося всіх умов договору.

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.