Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 6: Окремі види договорів найму (оренди). ПОЗИЧКА.

Години

ПЛАН

1. Прокат.

2. Договір найму (оренди) будівель і споруд: поняття, порядок укладення та форма договору.

3. Договір найму (оренди) транспортних засобів: поняття, види, зміст та форма договору.

4. Договір найму (оренди) земельних ділянок: поняття, порядок укладення, зміст та форма договору.

5. Лізинг.

6. Оренда державного та комунального майна.

7. Найм житла.

8. Позичка

 

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144

3. Закон України „Про оренду землі” в редакції від 02.10.2003р.

4. Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” // ВВР. 1991. №30. Ст.379. (з наступними змінами і доповненнями).

5. Закон України від 20 травня 1999 року “Про внесення змін до Закону України ”Про оренду державного та комунального майна” // Голос України. 1999. 19 червня.

6. Закон України "Про оренду державного і комунального майна” в редакції від 14.03.1995р. (з наступними змінами і доповненнями).

7. Закон України "Про господарську діяльність в Збройних Силах України” від 21.09.1999р. // ВВР. 1999. № 48 ст.408.

8. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року

9. Закон України від 28 грудня 1994 року “Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції 22.05.1997р. (з наступними змінами і доповненнями). // ВВР.1997. №27. Ст.181.

10. Примірний договір фінансового лізингу // Затв. наказом Міністерства України у справах науки і технологій від 3 березня 1998 року.

11. Порядок віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного і фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення // Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 року.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року “Про методику розрахунку і використання плати за оренду державного майна” // ЗП України.1996. №2. Ст.57.

13. Методика оцінки об’єкта оренди, затв постановою КМУ № 3 від 02.01.2003р. // УК від 22.01.2003р.

14. Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року // ЗП України. 1996. №8.

15. Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затв. наказом ФДМУ № 1774 від 23.08.2000р. // ОВУ від 12.01.2001, № 52, ст. 2281.

16. Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. Укрсоюзсервіс. // Офіційний вісник України. 2000, №3.

17. Житловий кодекс України.

18. Закон України від 13 листопада 1996 року “Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги” // Голос України. 1996, 26 листопада.

19. Закон України від 19 червня 1992 року “Про приватизацію державного житлового фонду” // Відомості ВРУ. 1994. №24. Ст.182.

20. Закон України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001р. // Відомості ВРУ. 2002. №10. Ст.182.

21. Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003р. // Відомості ВРУ, 2003, № 52, ст.377.

22. Закон України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 11 грудня 2003 року Відомості ВРУ, 2004, N 15, ст.232.

23. Рішення КСУ від 14.11.2001р., №15-рп/2001 (Справа щодо прописки).

Судова практика:

1. Лист Вищого Арбітражного Суду від 14 січня 1999 року “Про Закон України “Про оренду землі”.

2. Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду України від 25.05.2000р. “Про деякі питання практики застосування Закону України “Про оренду державного і комунального майна” (із змінами, внесеними роз’яснення Президії Вищого Господарського Суду України від 31.05.2002р.) // Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України / К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003.

3. Лист Вищого Арбітражного Суду України від 23 березня 1998 року “Про Закон України “Про лізинг” (з наступними змінами і доповненнями).

Завдання 1.

Розкрийте зміст та співвідношення понять “підприємство” та “цілісний майновий комплекс”. Що є об’єктом договору оренди?

Завдання 2.

Проаналізуйте ст.10 Закону України “Про оренду державного і комунального майна” щодо визначення переліку істотних умов договору. Які умови договору є істотними згідно чинного законодавства? Чи досконалою є редакція ст.10 Закону?

Завдання 3.

Порівняйте природу строків в договорі майнового найму та договорі оренди державного і комунального майна. Визначте спільні і відмінні риси щодо порядку їх встановлення та ролі в договорі.

Завдання 4.

Ознайомтеся та проаналізуйте зміст Примірного договору фінансового лізингу і на його основі складіть проект договору лізингу між банком “Аваль” та ПП “Колос”. Предмет договору – обладнання для переробки мясо-молочної продукції.

(При виконанні Завдання використайте зразок договору лізингу у кн. В.В.Луця “Контракти у підприємницькій діяльності”).

Завдання 5.

Порівняйте договір лізингу з кредитним договором, договором купівлі-продажу у розстрочку, із загальними положеннями про договір найму (оренди):

за суб’єктним складом;

за об’єктами;

за порядком укладення та формою договору;

за змістом;

за підставами та наслідками зміни та припинення договору.

Завдання 6.

Порівняйте договір фінансового лізингу і договір лізингу морського судна. Див. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11 грудня 2003 року і ст.ст.215-221 Кодексу торговельного мореплавства України.

Завдання 7.

Складіть порівняльну таблицю договору найму житла за Цивільним кодексом України та договору найму житла за Житловим кодексом України:

а/ за сферою застосування;

б/ за особливостями укладення;

в/ за суб’єктним складом;

г/ за предметом договору;

д/ за порядком та підставами зміни і припинення.

Завдання 8.

Порівняйте правовий статус піднаймача за договором найму (оренди) житла у державному житловому фонді і наймача за договором оренди у приватному житловому фонді.

Завдання 9.

Порівняйте правовий статус наймача та членів його сім’ї за договором найму (оренди) житла, за договором найму службового житлового приміщення та договором оренди житлового приміщення у приватному житловому фонді.

Завдання 10.

Проаналізуйте ст.ст. 48, 50, 58 Житлового кодексу України та ст.812 Цивільного кодексу України. Визначте предмет договору найму (оренди) житла.

 

Задача 1.

Громадянин Р., власник квартири, одержаної в порядку спадкування після смерті матері, вирішив здати її під офіс туристичної фірми ТЗОВ “Гарант”. 2-х кімнатна квартира на 3-му поверсі 15-ти поверхового будинку мала бути використана для адміністративних потреб ТзОВ строком на 2 роки.

Численна кількість відвідувачів фірми створювало незручності для мешканців будинку, які поставили вимогу перед Р. про розірвання договору.

Проаналізуйте ситуацію. Який порядок здачі в оренду житлових приміщень? Яким чином мешканці житлового будинку можуть захистити свої права?

Задача 2.

Власник приватизованої квартири Д. у 5-ти поверховому будинку здав в оренду підвальне приміщення кооперативу “Підкова”, яке було обладнане під майстерню для ремонту взуття. Оскільки робота в майстерні створювала підвищений шум, то мешканці 1-го поверху звернулися з колективною заявою до райдержадміністрації.

Обстеживши умови використання підвального приміщення, комісія райдержадміністрації прийшли до висновку, що шумовий фон справді завищений, технічні випари перевищують допустимі норми, а тому розміщення майстерні в підвалі будинку створює небезпеку для здоров’я його мешканців. Власнику Д. було запропоновано розірвати договір і привести підвальне приміщення у належний стан.

Вирішіть ситуацію, якщо:

а) Д. відмовився розірвати договір, мотивуючи тим, що він як власник вправі розпоряджатися підвалом на власний розсуд;

б) Д. погодився розірвати договір, але ремонтна майстерня відмовилася звільнити приміщення, оскільки з її боку повністю дотримано всі умови договору: приміщення використовується згідно погоджених умов, орендна плата сплачується в обумовлених розмірах, строк договору закінчується через 2,5 роки.

Дайте правовий аналіз ситуації стосовно 1-ї та 2-ї позиції.

Задача 3.

Між приватним підприємством “Довіра” та студентом 3-го курсу юридичного факультету був укладений договір побутового найму (прокату). Згідно умов договору студенту було передано у користування строком на вісім місяців (з 1 жовтня 2003 року по 1 червня 2004 року) телевізор “Електрон” та холодильник “Дніпро”.

1 червня 2004 року зазначені предмети не були повернуті, а 10 вересня 2004 року студент звернувся до ПП з пропозицією продовжити термін дії договору ще на 9 місяців і оплатити користування телевізором та холодильником за літній період, але в розмірі 1/4 орендної плати.

ПП відмовилося від запропонованих умов і поставило вимогу про розірвання договору та відшкодування завданих збитків в повному обсязі в тому числі - упущену вигоду (можливі доходи від здачі зазначених предметів у користування з 1 червня 2004 року по 10 вересня 2004 року).

Дайте правовий аналіз ситуації.

Вирішіть спір.

 

Задача 4.

Фермеру П. за договором оренди з КСП “Світанок” була передана земельна ділянка загальною площею 25 га строком на 10 років. В процесі використання земельної ділянки було виявлено джерело мінеральних вод. Фермер П. вирішив організувати цех по виробництву і розливу мінеральної води. КСП “Світанок” дізнавшись про наміри фермера, звернулося з вимогою про розірвання договору. КСП вважало, що воно вправі і має більше можливостей самостійно розробити джерело.

Розкрийте зміст поняття “земельна ділянка як об’єкт договору”.

Яке значення має умова про цільове використання об’єкту в договорах оренди земельних ділянок?

Дайте правовий аналіз ситуації з посиланням на чинне законодавство.

Задача 5.

Між КСП “Світанок” і приватним підприємцем М. укладено договір оренди нежитлового приміщення на 5 років з 1 квітня 2001 року.

Згідно з умовами договору розмір орендної плати був визначений в розмірі 10% від майбутніх щомісячних прибутків підприємцями.

Протягом 2004 року орендна плата на рахунок КСП не поступала. КСП звернулося до М. з вимогою про розірвання договору і відшкодування збитків. М. відмовився звільнити приміщення, посилаючись на важке фінансове становище і необхідність сплачувати високі податки у бюджет.

Вирішіть спір. Які способи визначення орендної плати?

Задача 6.

10 травня 2004 року фонд комунального майна міста Д. звернувся в господарський суд з позовом про виселення АТ “Сигма” із займаного ним приміщення у зв’язку із закінченням строку договору.

АТ заперечило проти позову. При розгляді справи представник АТ посилався на те, що договором був передбачений інший порядком припинення: “якщо за два місяці до закінчення строку договору ні одна із сторін не заявить про припинення, він вважається поновленим на той же строк”, тобто 5 років.

Фонд комунального майна заявив претензію про розірвання договору 10 травня, тобто через 5 місяців після закінчення строку, на протязі якого можна було заявити про припинення договору.

Вирішіть спір.

Задача 7.

Управління комунального майна виконавчого комітету міста Н. за договором оренди передало споживчому товариству “Колос”, нежитлове приміщення загальною площею 300 кв.м. для виробничих потреб строком на п’ять років. Договір укладено між сторонами 20 березня 2002 року.

17 березня 2004 року згідно планової перевірки було проведено обстеження стану використання переданих в оренду об’єктів, в тому числі зазначеного приміщення. За результатами перевірки складено акт, в якому зазначалося: орендоване СП “Колос” приміщення в напіврозваленому стані, практично все інженерне обладнання зламано або відсутнє, покрівля протікає.

На підставі акту обстеження 17 липня 2004 року орендодавець звернувся до СП “Колос” з претензією про розірвання договору, звільнення приміщення та відшкодування збитків. Оскільки претензія була відхилена, орендодавець звернувся до господарського суду. Позовні вимоги обгрунтовувалися: а) несплатою орендної плати за останні 6 місяців; б) невикористанням об’єкту.

Відповідач, заперечуючи проти позову, стверджував, що надане йому приміщення є непридатним для використання і потребує капітального ремонту. Відповідач неодноразово звертався до позивача з відповідними заявами, але безрезультатно.

Вирішіть спір. На кого покладається обов’язок проведення капітального та біжучого ремонту об’єкту оренди?

Визначте зміст понять: “капітальний ремонт”, “біжучий ремонт”.

Задача 8.

Управління комунального господарства за договором оренди передало ТзОВ “Веселка” нежитлове приміщення під склад для зберігання товарів строком на 3 роки. Договір укладено 1 червня 2002 року.

Актами обстеження (5 лютого 2003 року та 21 квітня 2004 року) зафіксовано фактичне невикористання приміщення за призначенням.

Орендодавець заявив відповідну претензію про розірвання договору, а оскільки відповіді на неї не надійшло, звернувся до господарського суду.

Відповідач в судовому засіданні пояснив, що орендна плата сплачується ним вчасно і в погодженому розмірі. (як докази були представлені акти звірок взаємних розрахунків по орендній платі між ТзОВ “Веселка” та ЖЕК №115.), надане приміщення ним тимчасово не використовується, але всі умови договору чітко витримані.

Вирішіть спір.

Які підстави розірвання договору оренди?

Задача 9.

Конотопський міськвиконком звернувся до суду з позовом до громадянина Р. про розірвання договору найму житлового приміщення і виселення. Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що 12 січня 2004 року за взаємною згодою між наймодавцем Ю. і наймачем Р. був укладений договір найму житлового приміщення (однієї кімнати площею 11,3 кв.м.).

У зв’язку зі смертю власника будинку - Ю. та її єдиного спадкоємця - онука В., який спадкоємців не мав, рішенням суду спадщина (у тому числі будинок) була визнана відумерлою і перейшла у власність територіальної громади.

Рішенням міськвиконкому від 28 лютого 2005 року будинок був переданий до житлового фонду міської ради.

Відповідач у судовому засіданні пояснював, що він уклав з колишнім власником спірного будинку Ю. договір найму житлового приміщення без зазначення строку, а тому договір, на його думку, зберігає силу, незважаючи на смерть Ю.

Вирішіть спір.

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.