Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 13: ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ ТА КОМІСІЇ

2 години

ПЛАН

1. Поняття та загальна характеристика договору доручення.

2. Сторони договору доручення. Форма та зміст договору доручення.

3. Виконання договору доручення.

4. Підстави та правові наслідки припинення договору доручення.

5. Правове регулювання та сфера застосування договору комісії.

6. Сторони договору комісії. Форма та зміст договору комісії. Вказівки комітента та правові наслідки відступу від них.

7. Виконання договору комісії та прийняття виконання комітентом.

8. Відмова комісіонера від виконання договору та скасування договору комітентом та правові наслідки цього.

 

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року //ВВР. 1993. №39.Ст.383.

4. Закон України “Про захист прав споживачів” від 15 грудня 1993 року // ВВР. 1994. №1. Ст.1.

5. Закон України "Про власність” від 07.02.1991р. // ВВР.1991. № 20.ст.249.

6. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затв. постановою Кабінету Міністрів України № 1523 від 15.12.1996р.

7. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р.

8. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 25 серпня 1994 року .

9. Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем, затв. наказом ДКЦПФР № 9 від 15.01.1997р. (з наступними змінами і доповненнями).

10. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року //ВВР. 1993. №39.Ст.383.11. Закон України “Про захист прав споживачів” від 15 грудня 1993 року // ВВР. 1994. №1. Ст.1.

12. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 3 березня 1995 року.

13. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

5. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Завдання 1

Проаналізуйте підстави виникнення представництва на фондовій біржі. Див. Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем, затв. наказом ДКЦПФР № 9 від 15.01.1997р. (з наступними змінами і доповненнями).

Завдання 2

Проаналізуйте правовий статус страхових посередників. Див. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затв. постановою Кабінету Міністрів України № 1523 від 15.12.1996р.

Завдання 3.

Складіть порівняльну таблицю договорів доручення та комісії. Проаналізуйте гл. 68, 69 Цивільного кодексу України.

Завдання 4.

Проаналізуйте та порівняйте коло обов’язків комісіонера за договором комісії і консигнатора за договором консигнації. Прореферуйте: Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

Завдання 5.

Порівняйте договір морського агентування з договором доручення, договором комісії, договором лізингу судна. Див. гл.5 розділу 4, гл.2 розділу 6 Кодексу торговельного мореплавства України.

Завдання 6.

Порівняйте агентський договір за ГК України, КТМ України і ЦК РФ.

 

Задача 1.

За договором доручення, укладеним між громадянином А. та адвокатською фірмою, адвокат Т. представляв інтереси А. в суді по справі про відшкодування шкоди, завданої при виконанні трудових обов’язків. Рішення суду першої інстанції, яким А. було відмовлено в задоволенні позовних вимог переглядалося в апеляційному порядку і не було скасовано.

Вважаючи, що адвокат Т. непрофесійно захищав інтереси А., останній пред’явив до нього вимогу про повернення сум за надання юридичної допомоги та компенсацію моральної шкоди.

Вирішіть спір.

Чи є оплатним договір доручення в даній ситуації? Яка форма договору доручення?

 

Задача 2.

Юрисконсульту ТзОВ “Мрія” видана довіреність на ведення справ в судах.

На пропозицію судді юрисконсульт ТзОВ як його представник уклав мирову угоду з громадянином Х. За умовами мирової угоди ТзОВ частково відмовлялося від стягнення з Х. завданої шкоди на суму 500 грн.

Дізнавшись про умови мирової угоди, з якою ТзОВ не погоджувалося, його директор видав наказ про стягнення з юрисконсульта 500 грн.

Проаналізуйте ситуацію.

Ознайомтеся із змістом Глави 12 Цивільного процесуального кодексу України.

Яке співвідношення довіреності та договору доручення? Який вид представництва має місце в даній ситуації?

 

Задача 3.

Гр.А. доручив гр.В. продати будинок, видавши довіреність. Сторони домовилися, що будинок необхідно продати за ціною найбільш вигідною для гр.А., але у жодному разі ця ціна не може бути меншою ніж 80 тис.грн.

Гр.В. продав будинок за 60 тис.грн. і отримані кошти передав гр.А.

Гр.А. заявив вимогу до гр.В. про відшкодування збитків у сумі 20 тис. грн., мотивуючи це тим, що гр.В. порушив умови договору доручення, продавши будинок за заниженою ціною. Гр.В. відмовився виконати вимогу, заявивши, що він відступив від змісту договору доручення, бо цього вимагали інтереси довірителя: покупців не було впродовж багатьох тижнів; потім з’явився покупець, який погоджувався лише на ціну 60 тис.грн.

Гр.А. звернувся до суду.

Вирішіть спір.

 

Задача 4.

Між гр.Г. і гр.К. було укладено договір доручення, згідно з яким громадянина К. було уповноважено придбати автомобіль. Гр.К. придбав автомобіль і заявив вимогу до гр.Г. оплатити надані послуги.

Гр.Г. відмовився оплатити надані послуги, мотивуючи це тим, що у договорі доручення про плату не згадувалося. Гр.К. натомість відмовився передавати автомобіль і сказав, що сам буде користуватися ним, поки йому не заплатять за виконану роботу.

Гр.Г. звернувся до суду з вимогою про відібрання автомобіля.

Вирішіть спір.

 

Задача 5.

Громадянка Ш. здала в комісійний магазин пальто, яке було оцінено в 550 грн. Навідавшись через три тижні в магазин, Ш. виявила, що пальто продано 2 тижні тому, але за 500 грн. Продавець пояснила, що згідно Правил комісійної торгівлі, магазин вправі провести переоцінку тих речей, які не реалізовані протягом тривалого часу.

Ш. не погодилася з таким поясненням і зажадала виплати їй не 500 грн., а 550 грн, як було обумовлено в договорі.

Проаналізуйте ситуацію.

Ознайомтеся з Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами.

 

Задача 6.

За договором комісії громадянка О. Здала в комісійний магазин столовий сервіс на 12 персон чеського виробництва. Через півтора місяця, навідавшись у магазин, О. виявила, що сервіс не реалізовано і вирішила забрати його назад. Продавець погодилася повернути сервіс, але зажадала сплати 10 % вартості за його зберігання.

Чи правомірні вимоги комісійного магазину?

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір.

 

Задача 7.

Гр.О. уклав договір комісії з гр.Ж. згідно якого гр.Ж. зобов’язувався придбати телевізор. Гр.Ж. придбав телевізор, але враховуючи те, що у нього телевізор не працював, вирішив 2-3 дні сам покористуватися ним. Наступного дня у його квартирі сталася крадіжка і телевізор було викрадено.

Гр.О. звернувся до гр.Ж. з вимогою про передачу йому телевізора.

Гр.Ж. повідомив, що телевізор вкрали, за що він відповідальності не несе, бо телевізор був власністю гр.О., і тому ризик втрати несе він (як власник майна).

Гр.О. вимагав повернути йому гроші за телевізор.

Які шляхи вирішення цієї ситуації?

Задача 8.

Грінченко придбав комісійному магазині магнітофон фірми "Грундіг" (ФРН) за 150 грн., причому за якість звуку, механічну частину магазин гарантію не несе. Під час експлуатації виявилося, що декілька радіоламп та одна голівка відтворення звуку замінені лампами та голівкою іншої фірми, дифузор одного динаміка зіпсовано, заклеєний ізоляційною стрічкою.

Грінченко звернувся до магазину і вимагав повернення грошей та прийняття від нього магнітофону. Магазин гроші повернути та прийняти магнітофон відмовився та вказав, що гроші комітентом отримані та стягнути їх назад неможливо, що магнітофон під час купівлі перевірявся шляхом вмикання до електромережі та відтворення звуку, а сам магазин є тільки комісіонером.

Які строки встановлені нормативними актами для пред'явлення претензії комісіонеру?

Чим відрізняється договір комісії від представництва?

Яким повинне бути рішення суду?

 

Задача 9.

Транзитний пасажир Макаров на станції Запоріжжя-1 помістив свій дипломат у секцію автоматичної камери схову, а сам поїхав до міста. Коли він повернувся до вокзалу, то помітив, що секція, у яку помістив він дипломат, відкрита, а дипломата у ній немає.

Чи може Макаров вимагати відшкодування вартості речей і дипломата, які було вкрадено з технічної справної секції автоматичної камери схову?

 

Тема 14: УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

 

ПЛАН

1. Правове регулювання та сфера застосування договорів управління майном.

2. Суб’єкти управління майном:

3. Істотні умови управління майном:

4. Форма та зміст договору управління майном.

5. Припинення договору управління майном.

6. Відповідальність управителя майна.

7. Особливості управління цінними паперами.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року //ВВР. 1993. №39.Ст.383.

4. Закон України “Про захист прав споживачів” від 15 грудня 1993 року // ВВР. 1994. №1. Ст.1.

5. Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003р. //ВВР. 2003. № 52.ст.377.

6. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001р. // ВВР. 2001. № 21. ст.103.

7. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003р. // ВВР. 2004. № 1. ст. 1.

8. Декрет Кабінету Міністрів “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 року // ВВР. 1993. №19. Ст.95.

9. Типовий договір довірчого товариства з довірителями майна // Затв. наказом Фонду державного майна, Міністерства фінансів і Антимонопольного комітету від 30 серпня 1995 року.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

5. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

 

Завдання 1.

Проаналізуйте особливості правового регулювання відносин з управління цінними паперами. Ознайомтеся з положеннями Декрету Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства” та Типовим договором довірчого товариства з довірителем майна.

Завдання 2.

Охарактеризуйте правову природу довірчої власності як особливого виду власності. Ознайомтеся з положеннями Декрету Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства”.

Завдання 3.

Визначте особливості управління майном відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001р. (розділ 4).

Завдання 4.

Проаналізуйте правову природу довірчої власності відповідно до Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003р. (розділ 5).

Задача 1.

За договором між довірчим товариством “Довіра” громадянином М. останній передав ДТ приватизаційний майновий сертифікат та житлові чеки. ДТ разом з іншими акумульованими приватизаційними паперами вклало їх в акції ВАТ “Прогрес”. Рішенням господарського суду ВАТ було визнано банкрутом. М. звернувся до ДТ з вимогою повернути належні йому приватизаційні папери і відшкодувати упущену вигоду, оскільки за весь період він не отримував жодних дивідендів.

Ознайомтеся з Декретом Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства” та змістом Типового договору довірчого товариства з довірителями майна.

Які перспективи вирішення даної ситуації?

 

Задача 2.

 

Позивач Комаров подав позов про поділ кімнати. Відповідач – домоуправління – представив суду висновок інспектора про технічну неможливість поділу спірної кімнати. Оскільки у справі вияснилась заява позивача про призначення експертизи, то суд вирішив признати висновок інспектора як висновок експерта.

– Чи правильно поступив суд?

– Для встановлення яких фактів призначають експерта?

– У чому відмінності між висновком експерта і показаннями свідка?

 

Тема 15: СТРАХУВАННЯ

2 години

ПЛАН

1.Страхування. Основні поняття страхового права.

2.Загальна характеристика договору страхування.

3.Суб’єкти страхування:

— правовий статус страховика;

— правовий статус товариства взаємного страхування;

— співстрахування та перестрахування;

— страхувальники, вигодонабувачі та застраховані особи;

— порядок провадження діяльності страховими посередниками.

4.Порядок укладення та форма договору страхування.

5.Зміст договору страхування.

6.Припинення договору страхування. Особливості дострокового припинення договору страхування.

7.Види і форми страхування:

— особливості майнового страхування;

— особливості особистого страхування;

— страхування відповідальності;

— страхування ризиків.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Закон України “Про страхування” в редакції від 04.10.2001р. (з наступними змінами і доповненнями).

4. Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004р. // Офіційний Вісник України від 13.08.2004р., № 30.

5. Положення про обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті // Затв. постановою КМУ від 14 серпня 1996 року // Урядовий кур’єр. 1996, 12 вересня.

6. Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року // ЗП України. 1996. №19.

7. Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків // Затв. наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 12 березня 1994 року.

8. Тимчасове положення про товариства взаємного страхування” // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 року // Урядовий кур’єр. 1997, 25 лютого.

9. Порядок і умови проведення обов’язкового авіаційного страхування // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року // Урядовий кур’єр. 1998, 30 липня.

10. Порядок провадження діяльності страховими посередниками // Завт. постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 року // Урядовий кур’єр. 1997, 21 січня; ЗП України. 1996. №21.

11. Порядок і умови обов’язкового державного особистого страхування посадових осіб державної податкової служби // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1994 року // ЗП України. 1994. №9. Ст.232.

Література:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

2. Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.

3. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.

4. Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.

5. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.

6. Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.

7. Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

8. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Знання. 1998.

9. Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Кучерявенко М.П.. Харків. Торсінг. 1999.

10. Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред. Дзери О.В. К. Юрінком Інтер.1998.

11. Страхове право України. За ред. Біленчука П.Д. К. 1999.

Завдання 1.

Виписати основні страхові поняття та їх значення. Проаналізуйте ст.1-14 Закону України “Про страхування”.

Завдання 2.

Розробити проект договору страхування:

а) приватизованої квартири;

б) ризику неповернення кредиту;

в) ризику зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ - інфекція);

г) ризику викрадення автомобіля;

д) до вступу в шлюб дитини.

Завдання 3.

Проаналізуйте зміст права на суброгацію та права на абандон (Ознайомтеся із ст. 27 Закону України “Про страхування”, ст. 269, 271 Кодексу торгового мореплавства). Порівняйте право на суброгацію та право на регресну вимогу.

Задача 1.

Громадянин К. застрахував життя і здоров’я сина Віктора. 21 січня 2004 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Віктор загинув, К. отримав значні тілесні ушкодження. По факту ДТП була порушена кримінальна справа, вироком суду у скоєнні ДТП встановлена вина К.

Страховик відмовив у виплаті страхового відшкодування, оскільки смерть Віктора сталася з вини К - батька.

Дайте правовий аналіз ситуації. Чи матиме страховик право на суброгацію за умови виплати страхового відшкодування?

Задача 2.

Приватний стоматолог О. уклав із акціонерною страховою компанією “Інтер” договір страхування майнової відповідальності за шкоду заподіяну при виконанні своїх обов’язків на суму 1000 грн.

Пацієнт К. звернувся до суду з вимогою про стягнення із стоматолога О. 500 грн. відшкодування за неякісну санацію і 1000 грн. моральної шкоди.

Рішенням суду з О. було стягнуто 380 грн. відшкодування і 450 грн. моральної шкоди.

Стоматолог О. звернувся до страховика про виплату страхового відшкодування.

Чи може бути об’єктом страхування майнова відповідальність за шкоду, заподіяну особою при виконанні своїх службових, трудових чи договірних обов’язків?

Чи підлягає виплаті і в якому розмірі страхове відшкодування в даній ситуації?

Задача 3.

Пасажир Л. придбав проїзний квиток на поїзд Львів-Луганськ. Проходячи до перону через касовий зал, де проводилися часткові ремонтні роботи, пасажир Л. зазнав тілесних ушкоджень внаслідок падіння фрагменту ліпки стелі. Машиною швидкої допомоги Л. був доставлений у лікарню і госпіталізований. Витрати на лікування за 14 днів становили 580 грн.

Проаналізуйте Правила обов’язкового страхування пасажирів на транспорті.

Кому слід пред’явити вимогу про відшкодування шкоди: залізниці чи компанії?

Дайте письмове юридичне обґрунтування виплати (невиплати) суми відшкодування як юрисконсульт СК.

Задача 4.

За договором майнового страхування укладеним між громадянином Р. і СК “Магнус” було застраховано приватний житловий будинок на суму 28 тис. грн. при страховій оцінці 36 тис.грн.

Внаслідок пожежі від удару блискавки будинок було істотно ушкоджено. Сума збитків, підтверджена аварійним сертифікатом, складала 16 тис. грн.

Визначте розмір страхового відшкодування, на яке має право Р.

Задача 5.

Громадянин С. застрахував у САК “Дністер” цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну належним йому транспортним засобом на суму 1500 грн.

13 березня 2004 року перебуваючи за кермом, С. скоїв наїзд на пішохода Д. і травмував його.

На підставі ст.1187 ЦК України Д. пред’явив позов до гр. С. про відшкодування 500 грн. збитків (витрати на лікування та догляд, вартість пошкодженого одягу) і 1000 грн. моральної шкоди. Рішенням суду з С. в користь Д. присуджено 500 грн. відшкодування збитків і 850 грн. моральної шкоди.

С. звернувся до САК “Дністер” про виплату страхового відшкодування.

Дайте правовий аналіз ситуації. Проаналізуйте Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004р.

Ознайомтеся із ст.1187 ЦК України.

Чи має САК ”Дністер” право на суброгацію?

 

Задача 6.

Баглай застрахував домашнє майно і відбув у відрядження. У готелі у нього зникла електробритва, золотий годинник, костюм, золотий перстень та фотоапарат. Потерпілий звернувся за відшкодуванням у страхову організацію.

Чи має він право на відшкодування?

 

Задача 7.

Хорошилов працює водієм на приватній фірмі "АЛС" і, керуючи автомобілем у нетверезому стані, порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого пошкодив автомобіль Осадчого, застрахований за договором добровільного страхування.

Інспекція виплатила Осадчому страхове відшкодування в сумі 9000 грн., і на цю суму звернулась з регресним позовом до ПФ "АЛС" і Хорошилова.

Яке рішення прийме суд?

 

 

Задача 8.

Дідик застрахував належавший йому на праві власності будинок на суму 10 000 грн. У результаті підпалення невідомим зловмисником будинку було завдано шкоди на суму 8 000 грн. При цьому, за даними БТІ, вартість будинку на кінець будівництва склала 20 000 грн., що і було відображено у страховому полісі.

Розрахуйте суму страхового відшкодування.

Чи зміниться Ваше рішення, якщо у полісі буде зазначено "відшкодуванню підлягає будь-який збиток в межах страхової суми".

 

Задача 9.

Галкіна звернулася з позовом до міського відділення Держстраху про стягнення страхової суми. Зазначила, що у березні 1996р. уклала договір страхування на 100 грн., а у серпні 1996р. у неї вкрадено норкова шуба вартістю 1900 грн. Просить стягнути з Держстраху 1900 грн.

Яким повинне бути рішення суду?

 

Задача 10.

При русі по Остапівському провулку автомашина Смирнова одержала механічні ушкодження переднього колеса, крила і бампера. У ході перевірки обставин аварії у відділенні ДАІ були складені протокол і схема дорожньо-транспортної події, із яких вбачалося, що ушкодження виникли у результаті попадання колеса машини в яму. Водій був позбавлений можливості уникнути попадання в яму на асфальті, тому що вона була схована калюжею талої води, що займала всю проїзну частину дороги. Страхова компанія виплатила Смирнову страхове відшкодування в розмірі вартості майбутнього ремонту автомашини і пред’явила в арбітражний суд позов про відшкодування збитків у порядку регресу до керівництва дорожнього господарства, яке відповідало за стан доріг у цьому районі.

Визначить вид та елементи цього правовідношення.

Обґрунтуйте правомірність дій страхової компанії.

Вирішіть справу.

 

Тема 16: ПОЗИКА ТА КРЕДИТ

2 години

ПЛАН

1. Договір позики: загальна характеристика та сфера застосування. Порядок укладення та форма договору позики.

2. Зміст договору позики. Виконання договору позики.

3. Оформлення договору позики векселями:

a. основні поняття вексельного права. Види векселів;

b. визначення строків платежів за векселем;

c. вексельне поручительство – аваль;

d. платіж за векселем. Опротестування векселів. Вексельна давність.

4. Кредитний договір: загальна характеристика та сфера застосування.

5. Суб’єкти кредитного договору. Загальні та спеціальні вимоги до кредитодавця.

6. Порядок укладення та форма кредитного договору. Істотні умови договору.

7. Зміст кредитного договору. Виконання кредитного договору та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору.

 

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з наступними змінами і доповненнями).

4. Закон України “Про Національний банк України” від 20 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. 1999, №24.

5. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.1991р. // ВВР. 1991. № 38.ст.508. (з наступними змінами і доповненнями).

6. Закон України "Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001р. // ВВР. 2001. №24.ст.128.

7. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 року // ВВР. 1992. №47. Ст. 642.

8. Закон України "Про іпотеку” від 05.06.2003р. // ВВР. 2003. № 38. ст.313.

9. Закон України " Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003р. // ВВР. 2004. №1.ст.1.

10. Указ Президента України від 18 червня 1998 року “Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичень, що проводяться органами місцевого самоврядування” // Урядовий кур’єр. 1998, 20 червня.

11. Указ Президента України від 20 вересня 1993 року “Про тимчасове положення про кредитні спілки України” // Голос України. 1993, 23 вересня.

12. Указ Президента України від 20 травня 1999 року “Про утворення кредитно-гарантійної установи з підтримки малого і середнього підприємництва” // Урядовий кур’єр. 1999, 3 червня.

13. Розпорядження Президента України від 22 червня 1994 року “Про заходи щодо сприяння будівництва житла для молоді шляхом іпотечного кредитування” // Урядовий кур’єр. 1994, 25 червня.

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року “Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” // Урядовий кур’єр. 1998, 15 жовтня.

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 року “Про створення мережі пунктів з ломбардного кредитування населення під заставу виробів із дорогоцінних металів та з дорогоцінного каміння”.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 року “Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики” // Урядовий кур’єр. 1997, 18 грудня.

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року “Про надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів” // ЗП України. 1995. №12. Ст.276.

18. Лист Міністерства економіки України від 28 березня 1997 року “Щодо надання кредитів комерційними банками фізичним особам”.

19. Наказ Фонду державного майна України від 4 червня 1996 року “Щодо умов погодження передачі майна під заставу”.

20. Указ Президента України від 18 червня 1998 року “Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичень, що проводяться органами місцевого самоврядування” // Урядовий кур’єр. 1998, 20 червня.

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року “Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” // Урядовий кур’єр. 1998, 15 жовтня.

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 року “Про створення мережі пунктів з ломбардного кредитування населення під заставу виробів із дорогоцінних металів та з дорогоцінного каміння”.

23. Наказ Фонду державного майна України від 4 червня 1996 року “Щодо умов погодження передачі майна під заставу”.

24. Типовий статут ломбарду, затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 19.06.1979р.

Судова практика:

Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 6 жовтня 1994 року “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням кредитних договорів” // Арбітражний процесуальний кодекс України. “ІВА”. Ужгород. 1997.

Література.

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

5. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

 

Завдання 1.

Проаналізуйте правову природу розписки і порівняйте її з борговими цінними паперами.

Завдання 2.

Випишіть значення основних понять вексельного права: векселедавець, векселедержатель, тратта, трасант, трасат, доміциляція векселя, авізо, адато, аваль, акцепт, акцептант, презентація, вексельна давність, протест у неплатежі, індосамент, індосант, індосатор.

Завдання 3.

Складіть порівняльну таблицю договору позики та кредитного договору за:

а) сторонами;

б) предметом;

в) порядком укладення, формою;

г) процентами за користування коштами;

д) відповідальністю сторін;

е) способами забезпечення виконання договорів позики та кредитування.

Задача 1.

У зв’язку з необхідністю проведення лікування за кордоном громадянин Н. позичив у громадянина О. 2 тис. доларів США строком на 6 місяців. У розписці було зазначено, що на момент повернення боргу сума може бути повернута у гривнях по курсу Національного банку, за користування грішми Н. зобов’язується сплатити 20% річних від суми позики.

Дайте правовий аналіз ситуації. В якій формі має бути укладений договір позики?

Задача 2.

Між громадянами Л. та М. був укладений договір позики на суму 500 грн. У розписці, виданій М. було зазначено, що він зобов’язується повернути суму боргу через 3 місяці із сплатою за кожен день прострочення 0,5% суми.

Фактично М. повернув позичену суму лише через 4,5 місяці. Л. звернувся до суду з позовною вимогою про сплату процентів за прострочення – 225% від суми. Чи підлягає задоволенню і в якому обсязі вимога Л.?

Мотивуйте рішення з посиланням на чинне законодавство.

Задача 3.

За домовленістю по телефону К. (житель м. Львова) переслав поштовим переказом своєму племіннику Л. у м. Донецьк 2 500 грн., необхідних для оплати навчання. Племінник пообіцяв по телефону повернути позичену суму через 2 місяці. Проте ні через 2 місяці, ні за неодноразових нагадувань К. племінник гроші не повернув і почав ухилятися від зустрічей і контактів з К.

Через 6 місяців К. звернувся до суду з позовом до Л. про повернення суми боргу. Як доказ позики у суд був представлений корінець поштового переказу із зазначенням адресата, суми переказу та його підпису про одержання суми (переказ з повідомленням) .

Вирішіть спір.

Задача 4

У місцевий суд з вимогою звернувся гр.Б. Він оспорював факт позики грошей у гр.Н. Гр.Б. просив суд врахувати ту обставину, що рік тому він допомагав гр.Н. у будівництві гаража. За виконані роботи гр.Н. не розрахувався. Згодом гр.Б. звернувся до гр.Н. з проханням позичити йому 2000 грн. на лікування. Гр.Н. позичив гроші з умовою повернення їх через 6 місяців.

Гр.Б. посилався на скрутне матеріальне становище і просив суд оспорити договір позики і визнати, що 2000 грн. є фактично не боргом, а платою за раніше виконані роботи.

Чи можна оспорити договір позики, враховуючи те, що договір позики є реальним?

Які підстави оспорення договору позики?

Які особливості оспорювання?

Задача 5.

Працівник одного з територіальних підприємств управління залізниці Н-ської області звернувся з проханням до адміністрації управління про надання цільового кредиту на внесок в ЖБК для придбання квартири його сім’ї в сумі 10000 грн. Було укладено кредитний договір за умовами якого:

Погашення кредиту має розпочатися з 1 січня наступного за наданням кредиту року і погашається протягом 3 років рівними щомісячними сумами;

За користування кредитом працівник брав на себе зобов’язання сплачувати 12% річних;

До повного погашення кредиту працівник не має права звільнитися з роботи за власним бажанням, а у випадку звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40 КЗпП) розмір проценту збільшується з 12 річних до 20% річних.

Дайте правовий аналіз кожного пункту укладеного кредитного договору. Чи вправі управління залізниці надавати цільові кредити своїм працівникам? Які правові наслідки укладення такого кредитного договору?

Задача 6.

ВАТ “Нафтопереробний завод” за рахунок чистого прибутку за результатами діяльності 2004 року надало кредит в сумі 250000 грн. своєму дочірньому підприємству “Нафтовик –1” строком на 6 місяців з розрахунку 20% річних під заставу товарів в обороті.

За результатами перевірки діяльності ВАТ контрольно-ревізійне управління звернулося до арбітражного суду про визнання кредитного договору недійсним на підставі ст. 207 Господарського кодексу України із стягненням в дохід держави сум, одержаних сторонами за договором.

Дайте правовий аналіз ситуації. Хто може бути сторонами кредитного договору?

Вирішіть спір.

Задача 7.

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.