Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 9: Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Години

ПЛАН

1. Поняття та загальна характеристика договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

2. Сторони договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

3. Порядок укладення та форма договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

4. Зміст договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

5. Виконання умов договору та відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Порядок формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084.

Література:

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

2. Назаренко В. Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 2. - С. 101-104.

3. Право інтелектуальної власності Навч. посіб. / В. Р. Кравець, В. Г. Олюха, О. М. Стець та ін.; за заг. ред.. Кравця В. Р., Олюхи В. Г. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 270 с.

4. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

5. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.6. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

 

Завдання 1.

Визначте, що є результатом робіт, виконаних за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Дайте визначення понять:

наукове дослідження;

виріб;

технологія.

Завдання 2.

Визначте, якими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності та в яких межах регулюються відносини щодо виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 

МОДУЛЬ 3. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Тема 10: Загальні положення про послуги

 

ПЛАН

1. Поняття та загальна характеристика договорів про надання послуг.

2. Сфера застосування та законодавче регулювання договорів про надання послуг.

3. Істотні умови договорів про надання послуг:

4. а) предмет (види послуг);

5. б) ціна;

6. в) строки надання послуг.

7. Особливості виконання та відповідальність за порушення умов договорів про надання послуг.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Повітряний кодекс України // ВВР. 1993. №25. ст.274.

4. Кодекс торгового мореплавства України // ВВР. 1995. №47-52. Ст.349.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

5. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Завдання 1.

Дайте порівняльну характеристику договорів про надання послуг та договорів про виконання робіт; договорів про надання послуг та договорів про передачу майна в користування.

Завдання 2.

Проаналізуйте характер послуги, що надається за договором:

доручення (ст.1000 Цивільного кодексу України );

комісії (ст.1011 Цивільного кодексу України );

управління майном (ст.1029 Цивільного кодексу України ).

Охарактеризуйте юридичну та фактичну послугу як предмет договору про надання послуг.

Задача 1.

Радгосп відвантажив залізницею за адресою оптового підприємства персики. Отримуючи вантаж на станції призначення, вантажовідправник встановив, що, по-перше, порушені пломби на вагоні, по-друге, у залізничній накладній позначена маса нетто 20 т., фактично ж виявилося 18 т. Представник оптового об'єднання вимагав від залізниці складання комерційного акту та пояснив, що недостача 2 т. персиків могла статися у результаті або недовантаження вантажовідправником (радгоспом), або розкрадання на станції відправки.

Хто несе відповідальність за недостачу вантажу?

Яке юридичне значення комерційного акту і який порядок його складання?

 

Задача 2.

Аеропорт прийняв для перевезення вантаж вагою 200 кг. При видачі його в пункті призначення була виявлена недостача за вагою в кількості 10 кг на суму 2400 грн. Вантаж прибув в належному пакунку, з цілими пломбами відправника. У вантажній накладній є помітка зроблена в пункті відправлення в присутності відправника про те, що вантаж був прийнятий до відправки з перевіркою ваги.

За позовом вантажоотримувача арбітраж поклав відповідальність за недостачу вантажу на перевізника з посиланням на те, що недостача виникла під час знаходження вантажу у перевізника, і відповідальність за це повинен нести він.

Вирішіть справу.

Хто відповідає за недостачі вантажу й у яких розмірах за договором?

Які особливості договору перевезення повітряним транспортом?

 

Задача 3.

Вантажовідправник відправив по коносаменту з порту міста Запоріжжя (АТ Суднохідна компанія "Укррічфлот") у порт міста Одеса (Чорноморське пароплавство) на адресу вантажоотримувача партію цукру. Під час розвантажування було встановлено його псування у результаті намокнення. Вантажоотримувач звернувся з позовом до Чорноморського пароплавства про відшкодування 5000 грн. - суми, на яку знизилась вартість вантажу. Заперечуючи позов, Чорноморське пароплавство посилалось на те, що:

1) вантаж перевозився на теплоході Суднохідної компанії "Укррічфлот", яка і повинна нести відповідальність за пошкодження вантажу;

2) пошкодження вантажу сталось внаслідок помилки штурмана, який в умовах штормової погоди рухався з значною девіацією, в наслідок чого судно потрапило на банку і отримало пробоїну, в яку протекла вода і підмочився вантаж.

Яке рішення слід прийняти по цій справі?

 

Тема 11: Перевезення

Практичне заняття № 1

1. Поняття, види, юридична природа договорів перевезення та їх правове регулювання.

2. Організаційні договори по перевезеннях.

3. Сторони в договорі. Загальні та спеціальні вимоги до перевізника (ліцензування та сертифікації перевезень).

4. Порядок укладення та оформлення договору перевезення різними видами транспорту.

5. Права і обов’язки сторін за договором перевезення.

6. Виконання договору перевезення.

7. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору. Особливості відповідальності перевізника.

8. Претензії і позови з перевезень.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Повітряний кодекс України // ВВР. 1993. №25. ст.274.

4. Кодекс торгового мореплавства України // ВВР. 1995. №47-52. Ст.349.

5. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.

6. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.

7. Указ Президента “Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб’єктів у сфері природних монополій” від 17 листопада 1998 року // Урядовий кур’єр. 1998, 19 листопада.

8. Положення про сертифікацію діяльності на залізничному транспорті // Затв. наказом Міністерства транспорту від 1 червня 1998 року; Офіційний вісник. 1998. №34.

9. Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року; ЗП України. 1996. №8. Ст.237.

10. Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України // Затв. наказом Міністерства транспорту від 28 липня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №40.

11. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року; Офіційний вісник України. 1998. №8.

12. Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року; Офіційний вісник України. 1997. №17.

13. Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 року; ЗП України. 1996. №19.

14. Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №17.

15. Статут залізниць України // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №14.

16. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР // Утв. постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955года // Свод законов СССР. Том 8. С.197.

17. Устав автомобильного транспорта Украинской ССР // Утв. постановлением Совета Министров от 27 июля 1969 года // Свод законов УССР. Том 7. с. 45.

18. Умови і правила здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом та контроль за їх дотриманням // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 5 серпня 1994 року.

Судова практика:

Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 20 листопада 1992 року “Про деякі питання вирішення спорів, що виникають з перевозок вантажів залізницею” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997.

Література:

1. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн./ О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Кн. 2. — 640 с.

2. Цивільне право України: Академічний курс: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. — К.: Видавничий дім. — 2004.

3. Цивільне право України: Підручник: У 2 томах // За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004.– Т. 2.

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. [текст] / За заг. ред. В.В. Богатиря — К.: «центр учбової літератури», 2012. — 1024 с.

5. Харитонов Є. О. Харитонова О. І., Старцев О. В. Цивільне право України : Підручник. – Вид. 2, перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

6. Цивільне право України : посіб. для підготовки до іспитів / О. Г. Братель, С. А. Пилипенко : Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. - 256 с.

7. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.) Л.М. Баранова, Т.І. Бегова та ін..; за ред.. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатеєвої, В.Л. Яроцького – Х. : Право. – 2011. – Т.2. – 816.

8. Цивільне право України. Особлива частина : підручник, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3 – тє вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 

Завдання 1.

Проаналізуйте сферу застосування та основні поняття Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу від 01.03.1973р., Конвенції про дорожній рух від 08.11.1968р., Конвенції про міжнародні перевезення вантажів від 19.05.1956р.

Завдання 2.

Проаналізуйте суб’єктний склад договору перевезення. Визначте особливості правового статусу вантажоодержувача. Зобразіть схематично структуру договірних зв’язків.

Завдання 3.

Проаналізуйте правову природу:

накладної (ст.6, 23, 24 Статуту залізниць, ст.67, 69, 74 Статуту внутрішнього водного транспорту);

вантажної накладної (ст.60 Повітряного кодексу);

товарно-транспортної накладної (ст.47 Статуту автомобільного транспорту, п. 1 Правил перевезень автомобільним транспортом);

коносаменту, рейсового чартеру (ст. 134-139 КТМ України).

Завдання 4.

Проаналізуйте порядок видачі і оформлення видачі вантажу перевізником, прийняття вантажу одержувачем та правову природу комерційних актів і актів загальної форми.

Завдання 5.

Випишіть і проаналізуйте підстави звільнення від відповідальності за договором перевезення:

а) залізничного перевізника;

б) морського перевізника;

в) автомобільного перевізника;

г) повітряного перевізника.

Дайте їх правову оцінку.

Завдання 6.

Проаналізуйте Рішення КСУ у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спору) від 09.07.2002р. № 15-рп/2002, ст.925 ЦК України та ст.315 ГК України щодо обов’язкового пред’явлення претензії.

Дайте правову оцінку.

Задача 1.

Між КСП “Прогрес” і Управлінням залізниці N - ої області було укладено договір на перевезення 40 т. помідорів свіжого врожаю овочепереробному заводу.

Подано 2 вагони, які були повністю завантажені. На станції призначення при прийнятті вантажу було виявлено повну непридатність помідорів для переробки. В акті експертизи, проведеної на вимогу одержувача, зазначено, що помідори забруднено залишками і випарами міндобрив. Тому продукція не може бути використана через загрозу отруєння і підлягає знищенню.

Встановлено, що міндобрива були одержані агрофірмою “Весна”. Після вивантаження вагони зразу ж були подані під завантаження КСП “Прогрес”.

КСП звернулося до залізниці з вимогою про відшкодування збитків.

Дайте правову оцінку ситуації. Кому належить право вимагати відшкодування збитків? Хто є суб’єктом відповідальності за збитки завдані КСП?

Дайте визначення поняття “придатність рухомого складу в технічному і комерційному відношенні”.

Вирішіть спір.

Задача 2.

За договором залізничного перевезення, укладеного між лікеро-горілчаним заводом і Управлінням залізниці в 5 вагонах перевозили лікеро-горілчані вироби на суму 725 тис. грн. Вантаж перевозився у супроводі провідника відправника і за його пломбами.

При прийнятті вантажу представник одержувача - оптової бази - виявив бій і нестачу на загальну суму 78 тис. В комерційному акті було зазначено, що через неправильне завантаження стався бій вантажу на суму 17 тис., а також виявлено недостача вантажу на суму 61 тис. грн. На вимогу провідника вантажу і представника одержувача в акті зафіксовано, що в 2-х вагонах виявлено пролом покрівлі.

Одержувач пред’явив вимогу про відшкодування завданих збитків (за договором поставки укладеним між ним та лікеро-горілчаним заводом проведена передоплата) до лікеро-горілчаного заводу і до перевізника солідарно.

Вирішіть спір.

Проаналізуйте підстави звільнення залізничного перевізника від відповідальності.

Задача 3.

При одержанні 13 лютого 2004 року вантажу, що перевозився автомобілем “Камаз” АТП - 1863 встановлено недостачу і псування вантажу на загальну суму 3628 грн. Факти були підтверджені комерційним актом від 15 лютого 2004 року. Одержувач - мале підприємство “Оріон”- пред’явило 21 березня 2004 року претензію до АТП - 1863. До претензії не були долучені комерційний акт та розрахунок суми недостачі.

21 грудня 2004 року, не одержавши відповіді від АТП - 1863, МП “Оріон” звернулися з позовом до господарського суду. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви у зв’язку з відсутністю доказів досудового врегулювання спору.

Проаналізуйте ситуацію.

Яка позовна давність встановлена з договорів перевезень автомобільним транспортом і який порядок їх обчислення?

Задача 4.

При завантаженні 15 листопада 2004 року цукрових буряків на подані залізницею платформи КСП “Горизонт” допустило пошкодження рухомого складу. Сума збитків, підтверджена актом загальної форми від 16 листопада 2004 року, складала 328 грн.

26 лютого 2005 року залізниця пред’явила претензію КСП, яка була залишена без розгляду у зв’язку з пропуском претензійного строку. 28 березня 2005 року залізниця звернулася з позовною заявою до суду.

Дайте правовий аналіз ситуації. Як обчислюються претензійні і позовні строки при заявленні претензій залізницею до клієнтури?

Проаналізуйте ст. 137 Статуту Залізниць України і ст.ст. 6-9 Господарського процесуального кодексу.

 

Задача 5.

Пасажир Муха запізнився на потяг на 1 годину. Звернувшись до каси залізничного вокзалу, він зажадав повернення вартості квитка в повному розмірі, пояснивши, що запізнився на потяг через затримку руху приміських поїздів а, отже, відсутня його вина, а є вина залізничної дороги. Касир відмовив в задоволенні вимог Мухи.

Чи підлягають вимоги Мухи задоволенню?

Вирішіть задачу для повітряного та автомобільного транспорту.

Чи зміниться Ваше рішення, якщо Муха зажадав повернення квитка через 2 дні після відходу потягу, надавши довідку, що ці дні він знаходився в лікарні з приводу серцевого нападу?

 

Задача 6.

Куліков, відправив 8 місць багажу, зазначивши цінність кожного місця у 1000 грн. При перевірці прибулого на станцію призначення багажу виявилося, що в однім з місць замість відправлених речей виявилися речі, які не належали Кулікову. Ця обставина була засвідчена комерційним актом, складеним на станції призначення. Куліков пред'явив до дороги позов про стягнення 1000 грн. за відсутній багаж, стверджуючи, що дійсна вартість зниклого багажу перевищувала розмір оголошеної цінності на 2000 грн.

Куди необхідно звернутися Кулікову для вирішення спору?

Як повинен бути вирішити спор.

 

Задача 7.

В підтвердження приймання вантажу порт відправлення склав коносамент, який підтверджував надання фрахтувальнику свого судна. На прохання фрахтувальника у коносаменті було зазначено, що вантаж швидкопсувний, тобто потребує спеціальної тари.

Вантаж же був доставлений у порт без такого упаковування, тому адміністрація порту не дозволила навантажування. Замість проведення упаковування фрахтувальник конфліктував з портом. У результаті, під навантажуванням судно простояло більш 15 годин поверх норми. У зв'язку з цим був нарахований штраф і пред'явлена претензія.

Як вона повинна бути вирішена?

 

Задача 8.

Підприємство «Металбазіс» відправило залізною дорогою вантаж. При одержанні вантажу була встановлена недостача на суму 15 тис. гривень. Вантажоодержувач вимагав від залізниці складання комерційного акту. Залізниця від складання акту відмовилася, посилаючись на те, що вагон з вантажем прийшов з справними пломбами відправника.

Хто відповідає за недостачі вантажу?

Яке юридичне значення має комерційний акт?

Який порядок його укладення.

 

Задача 9.

При розкритті багажу пасажира Борисова, що слідував у поїзді, були встановлені предмети, перевезення яких заборонено.

Був складений акт, однак Борисов акт підписувати відмовився, заявивши, що були порушені його права, що ніхто не має право обшукувати його й оглядати майно без дозволу власника і відповідних органів.

Чиї дії правомірні?

Які права має залізниця і пасажир?

Чи наступає в даному випадку майнова відповідальність, якщо так, то в якому розмірі?

 

Задача 10.

Підприємство «Крокус» відправило вантаж внутрішнім водним транспортом у пункт призначення - порт «Каховка».

Вантаж у пункт призначення прибув своєчасно, проте після сповіщення вантажоодержувача про прибуття вантажу, вантажоодержувач за вантажем не явився.

Оскільки у пароплавства у пункті призначення складських помешкань не було, то пароплавство вантаж переправило у порт «Каховка-нова», де вантаж був зданий на збереження, при цьому пароплавство під розвантаженням затрималося 2 доби і понесло значні витрати.

Пароплавство пред'явило претензію до вантажовідправника про відшкодування збитку, понесеного простоєм, розвантаженням, додатковими витратами по транспортуванню вантажу у пункт «Каховка-нова». Вантажовідправник відмовився задовольнити претензію.

Вирішить справу.

Викладіть особливості договору перевезення внутрішнім водяним транспортом.

 

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.