Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 9. Авіаційне та морське страхування

У результаті вивчення теми студент повинен

Знати:

· особливості надання страхових послуг з авіаційного та морського страхування;

· принципи страхування за умов Інко­термс.

Вміти:

· аналізувати умови авіаційного та морського страхування.

План семінарського заняття

1. Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків.

· Авіаційний поліс Ллойда. Страхування повітряних суден;

· страхування відповідальності власників повітряних суден.

2. Необхідність і особливості страхування морських ризиків.

· Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами, за забруднення державних територіальних вод;

· страхування вантажів, що перевозяться морським транспор­том;

· страховий захист громадян від нещасних випадків на морсь­кому транспорті.

Основні терміни і поняття

Морське страхування, авіаційне бюро, Морське бюро, страхування каско суден, страхування вантажів (карго), умови Інко­термс, авіаційне страхування, авіаційний поліс Ллойда, страхування відповідальності власників повітряних суден перед третіми особами, за забруднення державних територіальних вод, страхування вантажів, що перевозяться морським транспор­том, страховий захист громадян від нещасних випадків на морсь­кому транспорті.

 

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання необхідно визначити сутність та особливості страхування авіаційних ризиків. Авіаційне страхування – загальна назва комплексу майнового, особистого страхування та страхування відповідальності, яка випливає із експлуатації повітряного транспорту і захищає майнові інтереси юридичних та фізичних осіб у разі настання певних подій, визначених договором страхування або законодавством.

Крім того, слід визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів та проведення експертизи об’єктів страхування.

Також слід зясувати особливості та умови авіаційного полісу Ллойда.

Крім того, слід зосередити увагу на умовах та порядку проведення страхування відповідальності власників повітряних суден. Необхідно визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування.

При опрацюванні другого питання слід визначити необхідність і особливості страхування морських ризиків. Морське страхування – вид транспортного страхування, яке покриває ризики, пов’язані із торговельним мореплавством. Необхідно проаналізувати порядок проведення цього страхування та визначити функції та завдання Авіаційного страхового бюро. Авіаційне бюро - об'єднання страховиків, які приймають на страхування авіаційні ризики; участь у ньому є добровільною

Крім того, слід визначити умови страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами, за забруднення державних територіальних вод. Слід визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Необхідно проаналізувати порядок проведення цього страхування та визначити функції та завдання Морського страхового бюро України. Морське бюро об'єднує страховиків, яким дозволено займа­тись страхуванням морських ризиків, на добровільних засадах.

Крім того, необхідно звернути увагу на особливості страхування в умовах ІНКОТЕРМС. ( Умови Інко­термс - міжнародні торговельні терміни). Слід наголосити на тому, що в Україні дотримання правил Інко­термс є обов’язковим (ДОДАТОК А).

Також необхідно визначити основні умови страхування вантажів, що перевозяться морським транспор­том та проаналізувати необхідність та сутність страхового захисту громадян від нещасних випадків на морсь­кому транспорті. Слід також звернути увагу на основні міжнародні страхові терміни (ДОДАТОК Б)

Контрольні питання

1. Сутність та особливості морського страхування. Основні види морського страхування. Мета створення Морського страхового бюро. Функції та повноваження.

2. Каско страхування суден. Додаткові види страхування.

3. Загальна характеристика страхування вантажоперевезень. Правила ІНКОТЕРМС.

4. Страхування відповідальності судновласника.

5. Сутність та особливості авіаційного страхування. Основні види авіаційного страхування. Умови страхування каско повітряних суден. Порядок і умови страхування життя і здоров’я членів екіпажу та авіаперсоналу.

6. Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна. Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті та вантажу.

7. Добровільне авіаційне страхування.

8. Космічне страхування.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Вкажіть неправильні твердження:

а) страховий захист в морському страхуванні надається у випадку девіації судна;

б) страховий захист з морського страхування надає Морське страхове бюро;

в) Страхування морських ризиків здійснюється за умовами INCOTERMS;

г) Абандон – у морському страхуванні відмова страхувальника від своїх прав на застраховане майно на користь страховика з метою одержання від нього повної страхової суми.

2. Баратрія:

а) збиток, заподіяний судну чи вантажу навмисними діями капітана чи членів судової команди6 посадка судна на мілину, його затоплення, відхилення від курсу тощо;

б) у морському страхуванні відмова страхувальника від своїх прав на застраховане майно на користь страховика з метою одержання від нього повної страхової суми;

в) частина страхової премії, що утримана страховиком у разі припинення (розірвання) дії договору без поважних причин;

г) норма страхового права, у відповідності до якої страхувальник зобов’язаний негайно сповістити страховика про які-небудь чинники, що можуть мати істотне значення стосовно ризику, який прийнято на страхування.

3. Форма автоматичного страхування вантажів на тривалий час без визначення будь-яких загальних лімітів та обмежень:

а) дисклауз;

б) відкритий ковер;

в) сторно;

г) ріторно;

д) франшиза.

4. Страхування морських суден в Україні є:

а) добровільним;

б) обов’язковим.

5. Абандон – це:

а) заява на перекладення договору страхування;

б) відмова у виплаті договору страхування;

в) відмова страхувальника від своїх прав на застраховане майно з метою отримання повної страхової суми.

6. Хто може бути страхувальником при страхуванні вантажів:

а) власник вантажу;

б) відправник, одержувач вантажу;

в) відправник, одержувач, перевізник.

7. Добровільні види авіаційного страхування охоплюють:

а) тільки військову авіацію;

б) як військову, так і цивільну авіацію;

в) військову, цивільну авіацію та різні ланки авіаційно-транспортної системи.

8. Страхувальниками в космічному проекті є:

а) одна юридична особа;

б) декілька юридичних осіб;

в) дві юридичні особи;

г) все залежить від складності космічного проекту.Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.