Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначте особливості авіаційного страхування

а) добровільність;

б) комплексність;

в) обов’язковість;

г) дія полісів за межами України.

10. Ризики, що можуть виникати при реалізації космічного проекту:

а) технічні;

б) майнові;

в) особистого походження;

г) відповідальності перед третіми особами.

Питання для самостійної роботи

 

1. Обов'язкове авіаційне страхування. Види, сучасний стан.

2. Страхування цивільної відповідальності власників авіатранспортних засобів.

3. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транс­портом.

4. Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Суб'єкти та об'єкти страхування.

5. Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Страхування морських суден.

6. Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами, за забруднення державних територіальних вод.

7. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспор­том.

8. Страховий захист громадян від нещасних випадків на морсь­кому транспорті: членів судової команди, пасажирів. Форми стра­хування.

9. Страхування космічних ризиків.

Тема 10. Страхування майна та відповідальності громадян

У результаті вивчення теми студент повинен

Знати:

· особливості надання страхових послуг з страхування майна та відповідальності громадян.

Вміти:

· визначати розмір страхового забезпечення з страхування майна та відповідальності громадян;

· аналізувати умови страхування майна та відповідальності громадян.

План семінарського заняття

 

1. Необхідність і значення страхового захисту майна громадян.

· Страхування будівель і споруд.

· Страхування тварин у господарствах громадян. Страхування домашнього майна. Інші види страхування майна громадян.

2. Страхування відповідальності громадян

· Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

· Страхування професійної відповідальності.

· Інші види страхування відповідальності (обов’язкове страхування відповідальності власників собак; обов’язкове страхування відповідальності громадян України, що мають у власності зброю).

Основні терміни і поняття

Страхування будівель і споруд, страхування тварин у господарствах громадян, страхування домашнього майна, страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, страхування професійної відповідальності, обов’язкове страхування відповідальності власників собак, обов’язкове страхування відповідальності громадян України, що мають у власності зброю, пріоритетне майно, комбінований варіант страхового захисту.

Методичні вказівки

При опрацюванні першого питання слід звернути увагу на необхідність і значення страхового захисту майна громадян. Необхідно визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. також слід проаналізувати основні умови страхування будівель і споруд, страхування тварин у господарствах громадян, страхування домашнього майна та умови інших видів страхування майна громадян.

Крім того, необхідно визначити характеристики майна як обєктва страхування, зокрема пріоритетне майно – нерухомість та сільськогосподарські тварини.

Крім того, слід проаналізувати особливості комбінованого варіанту страхового захисту, який передбачає страховий захист майнових інтересів страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані із володінням, користуванням та розпорядженням майном, що належить на правах приватної власності страхувальникові та членам його родини, а також майном, яким страхувальник розпоряджається згідно з договором оренди, якщо таке майно не застраховане його власником.

Також слід проаналізувати методику розрахунку розміру страхового тарифу при достроковому припиненні договору страхування та додаткової страхової премії.

Частина сплаченого платежу, яка повертається при достроковому припиненні договору страхування:

СП = СП1 (1-К1),

де СП – премія, що підлягає поверненню у випадку дострокового розірвання договору страхування;

СП1 – сплачена страхова премія;

К1 – коефіцієнт, який враховує пропорційність терміну страхування та частку витрат на ведення справ.

Додаткова страхова премія, яка сплачується у випадку збільшення страхової суми:

ДП = СП1 – СП2×(Т/12),

де ДП – додаткова страхова премія;

СП1 – премія, що визначена за меншою страховою сумою;

СП2 – премія, що визначена за більшою страховою сумою;

Т- кількість місяців, що залишилась до закінчення терміну страхування від моменту збільшення страхової суми.

Частина страхової премії, яка може бути повернена при зменшенні страхової суми:

ЧП = СП2×К2 – СП1×К1,

де ЧП – частина страхової премії, яка може бути повернена при зменшенні страхової суми;

СП1 – премія, що визначена за меншою страховою сумою;

СП2 – премія, що визначена за більшою страховою сумою;

К1, К2 – коефіцієнти, які враховують відповідно пропорційність терміну страхування та витрати на ведення справ залежно від моменту зменшення страхової суми.

При опрацюванні другого питання необхідно визначити сутність та основні умови страхування відповідальності громадян. Слід визначити суб’єкти та об’єкти страхування, проаналізувати основні принципи страхування, особливості розрахунку тарифів, основні ризики, методи визначення страхової суми та відшкодування. Крім того, слід звернути увагу на особливості укладення договорів.

Також необхідно визначити основні умови страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, страхування професійної відповідальності та інших видів страхування відповідальності (обов’язкове страхування відповідальності власників собак; обов’язкове страхування відповідальності громадян України, що мають у власності зброю).

Контрольні питання

1. Об’єкти страхового захисту за комбінованим варіантом страхування майна громадян. Страхова оцінка рухомого та нерухомого майна.

2. Необхідність і значення страхового захисту майна громадян.

3. Страхування будівель і споруд.

4. Страхування тварин у господарствах громадян. Страхування домашнього майна.

5. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Об’єкти, види, основні принципи.

6. Страхування професійної відповідальності. Об’єкти, види, основні принципи.

7. Обов’язкове страхування відповідальності власників собак. Об’єкти, види, основні принципи.

8. Обов’язкове страхування відповідальності громадян України, що мають у власності зброю. Об’єкти, основні принципи.

Практичні завдання

Задача 1. Під час пожежі в квартирі повністю згорів холодильник, який було оцінено страховою компанією за товарним чеком на 3500 грн. Ступінь спрацювання холодильника на день укладання договору 35%, придатних деталей для використання не залишилося. визначте розмір збитку та страхового відшкодування за системою «першого ризику», якщо холодильник було застраховано на 2500грн.

Задача 2. Пошкоджено килимове покриття вартістю 1400 грн. Знос на день пошкодження 5%, знецінення килимового покриття внаслідок страхового випадку 10% дійсної вартості. Визначте розмір збитку.

Задача 3. Під час затоплення водою із сусіднього приміщення в квартирі було пошкоджено електропобутову техніку, яку господар завчасно застрахував від комплексу ризиків, у т.ч. дії води на суму 9000грн. Ремонт коштував 1000грн, знос майна на день страхового випадку 5%. Розрахуйте суму збитку та страхового відшкодування, якщо страхова оцінка майна становила 12000грн, а використано систему страхування за «першим ризиком».

Задача 4. Розрахуйте:

1. Розмір частини страхової премії, поверненої страхувальникові при достроковому припиненні дії договору страхування. Розмір сплаченої страхової премії – 120 гр.од., термін договору – 1 рік; договір припинено через 8 місяців після укладення договору.

2. Розмір премії при збільшенні страхової суми. Страхова сума 2000 гр.од. Термін договору – 1 рік; через 8 місяців після укладення договору страхову суму збільшено на 1000 гр.од. Страховий тариф 7,5%.

3. Розмір премії при зменшенні страхової суми. Страхова сума 4000 гр.од. Термін договору – 1 рік; через 8 місяців після укладення договору страхову суму зменшено на 500 гр.од. Страховий тариф 5,5%. К2=0,55.

Тестові завдання для самоконтролю

1. Приорітетним майном фізичної особи вважається:

а) нерухоме майно;

б) транспортні засоби;

в) предмети щоденного вжитку;

г) сільськогосподарські тварини.

2. Знецінення домашнього майна внаслідок страхового випадку означає:

а) вартість знищеного майна;

б) вартість втрати якості та цінності предмета через пошкодження майна;

в) вартість викраденого майна.Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.