Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДо обов’язкових видів страхування відповідальності в Україні належать

а) страхування професійної відповідальності лікарів;

б) страхуванні відповідальності власників транспортних засобів;

в) страхування відповідальності фінансових консультантів;

г) страхування відповідальності позичальників.

4. До витрат на відновлення майна фізичної особи не належать:

а) витрати на матеріали і запасні частини для ремонту;

б) витрати, пов’язані із тимчасовим ремонтом або відновленням;

в) витрати, пов’язані із змінами або поліпшенням застрахованого об’єкта.

5. Особливо дорогоцінне майно громадян страхується:

а) за додатковим договором і в повній оцінці;

б) за звичайним договором і в договірній вартості.

6. Порядок та умови обов’язкового страхування відповідальності власників собак визначає:

а) страховик;

б) страхувальник;

в) Верховна Рада України;

г) Президент України.

7. Страховим захистом на умовах страхування домашнього майна можуть бути охоплені такі види рухомого майна:

а) кімнатні квіти;

б) килими та килимові покриття;

в) меблі;

г) антикваріат.

8. Страховим захистом на умовах страхування домашнього майна можуть бути охоплені такі види нерухомого майна:

а) дачні будинки;

б) аварійна будівля;

в) капітальний гараж;

г) тимчасова будівля.

Питання для самостійної роботи

1. Необхідність і значення страхового захисту майна громадян.

2. Розвиток і сучасний стан страхування особистої власності грома­дян. Види послуг страхових компаній громадянам — власникам майна.

3. Страхування будівель і споруд. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Винятки. Страхове забезпечення. Стра­хова оцінка будівель і споруд. Страхова премія. Пільги страху­вальникам. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.

4. Страхування тварин у господарствах громадян. Страхування домашнього майна.

5. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

6. Страхування професійної відповідальності. Інші види страхування відповідальності.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Страхові послуги. Властивості та якісні характеристики. Вартість страхової послуги.

2. Маркетинг в страхуванні та його значення.

3. Інфраструктура страхового ринку.

4. Об’єднання страховиків. Види та завдання.

5. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг.

6. Страховий ринок. Закони, які діють на страховому ринку. Функції, класифікація страхових ринків. Структура страхового ринку.

7. Канали реалізації страхових послуг.

8. Реклама та її роль в реалізації страхових послуг.

9. Контроль за страховою діяльністю в Україні.

10. Галузі страхування. Їх основні характеристики.

11. Страхування життя. Змішане страхування життя. Основи визначення тарифних ставок щодо страхування життя.

12. Страхування додаткових пенсій.

13. Обов'язкове страхування громадян від нещасних випадків. Колективне страхування громадян від нещасних випадків

14. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків.

15. Страховий захист життя і здоров'я дітей.

16. Медичне страхування: необхідність, сутність, значення. Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні.

17. Страхування урожаю сільськогосподарських культур та бага­торічних насаджень.

18. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств.

19. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподар­ських підприємств.

20. Страхування майна промислових підприємств. Методи визначення страхової суми та відшкодування.

21. Страхування підприємств від перерв у виробництві.

22. Страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції. Страхування відповідальності роботодавця.

23. Страхування відповідальності за забруднення довкілля

24. Страхування зовнішньоекономічної діяльності. Страхування відповідальності перевізників.

25. Страхування кредитів. Делькредерне страхування. Страхування кредитів довіри.

26. Страхування інвестицій. Страхування валютних та біржових ризиків.

27. Страхування депозитів. Системи депозитного страхування.

28. Суть, види та об’єкти страхування технічних ризиків. Страхування будівельно-монтажних робіт. Страхування машин від поломок. Страхування електронної техніки. Страхування впровадження нової техніки та технологій

29. Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Авіаційний поліс Ллойда. Страхування повітряних суден.

30. Страхування відповідальності власників повітряних суден.

31. Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Страхування морських суден.

32. Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами, за забруднення державних територіальних вод.

33. Страхування вантажів, що перевозяться морським транспор­том.

34. Необхідність і значення страхового захисту майна громадян. Інші види страхування майна громадян.

35. Страхування тварин у господарствах громадян. Страхування домашнього майна.

36. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

37. Страхування професійної відповідальності. Інші види страхування відповідальності.

38. Страхування вантажів.

39. Страхування авіаційної і космічної техніки.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання з дисципліни «Страхові послуги» представляє собою реферат, який демонструє поглиблене опрацювання відповідної теми.

 

Тематика

1. Страхування життя. Сучасний стан та проблеми.

2. Страхова послуга і дослідження попиту на неї.

3. Маркетинг в страхуванні та його значення. Маркетингова політика страховика. Шляхи ії вдосконалення.

4. Організація реалізації страхових послуг.

5. Впровадження страхування фінансових ризиків. Організація системи страхування фінансових ризиків

6. Екологічне страхування. Проблеми впровадження

7. Контроль за реалізацією страхових послуг.

8. Проблеми впровадження системи медичного страхування. Шляхи вирішення.

9. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг.

10. Стан перестрахування в Україні. Перестрахування та його роль в стабілізації страхового ринку.

11. Сучасний стан страхування транспортних засобів. Методичні розробки та перспективи.

12. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захис­том фізичних осіб.

13. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захис­том юридичних осіб.

14. Страховий ринок України та проблеми його удосконалення.

15. Страхові послуги в умовах страхового ринку України: оцінка сучасного стану та існуючих проблем.

16. Менеджмент страхових організацій. Організація управління страховою організацією.

17. Організація страхування ризиків в сільському господарстві.

18. Сучасний стан недержавного пенсійного страхування. Методичні розробки та перспективи.

19. Сучасний стан страхування зовнішньоекономічних ризиків.

20. Страхове законодавство України. Страхове право України.

Критерї оцінювання реферату

1. Відповідність змісту реферату обраній темі.

2. Повнота опрацювання теми з використанням необхідної літератури.

3. Наукова і практична обґрунтованість висновків.

4. Самостійність виконаної роботи.

5. Стиль, логічність викладу, відповідність вимогам щодо оформлення.

Відповідність реферату всім наведеним критеріям дає змогу оцінити його найвище — оцінкою «відмінно». Невиконання однієї або кількох вимог знижує оцінку на таку саму кількість балів.

 Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.