Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗагальні середньозважені індекси

Загальні індекси Ір та Іq, записані в агрегатній формі (5.9) та (5.10), можна записати у формі середніх із відповідних індивідуальних індексів. Для цього необхідно у формулах (5.9) та (5.10) умовну вартість виразити через індивідуальні індекси цін ір та фізичних обсягів іq:

; (5.17)

. (5.18)

Підставивши одержані вирази (5.18) та (5.17) у відповідно (5.9) та (5.10), маємо:

; (5.19)

. (5.20)

Загальний індекс динаміки ціни у формі (5.19) являє собою середню гармонічну зважену із відповідних індивідуальних індексів динаміки цін для кожного виду товару і називається загальним середньогармонічним індексом динаміки ціни. При цьому вагами для ір виступають вартості відповідного виду товару у поточному періоді.

Загальний індекс динаміки фізичного обсягу у формі (5.20) являє собою середню арифметичну зважену з відповідних індивідуальних індексів динаміки фізичних обсягів по кожному виду товару і називається загальним середньоарифметичним індексом динаміки фізичного обсягу. При цьому вагами для іq виступають вартості відповідного виду товару у базовому періоді.

Необхідно підкреслити, що формули (5.9) і (5.19) (як і (5.10) та (5.20)) виражають один і той же загальний індекс Ір (Іq), тільки записаний у різних формах – відповідно агрегатній та середньозваженій.

На практиці формулами (5.19) та (5.20) зручно користуватись у випадках, коли немає даних, необхідних для використання формул (5.9) та (5.10).

Міжгрупові індекси

За даними табл. 5.1 обчислимо міжгрупові індекси, що характеризують співвідношення доходів від експорту окремих видів товарів по кожному періоду та в цілому за весь час спостереження. При цьому за базу порівняння візьмемо доходи від експорту товару А.

Тоді міжгрупові індекси ім доходів для товарів Б і В для базового та поточного періодів і за весь час спостереження знаходяться за очевидними формулами:

(5.21)

Вихідні дані

Числові значення вихідних даних виконавець обчислює самостійно за формулами:

де і – порядковий номер виконавця в журналі академічної групи за поточний семестр, число k () задає викладач.

Приклад постановки і розв’язування типової задачі

Постановка задачі

За даними таблиці 5.2 необхідно обчислити:

1. Індивідуальні та загальні індекси динаміки цін, фізичних обсягів та доходів від експорту товарів А, Б і В відповідно по кожному виду товару та в цілому по всіх видах товарів. При цьому загальні індекси динаміки обчислити в агрегатній і середньозваженій формах.

2. Абсолютні величини доходів, їх прирости по кожному виду товарів та в цілому по всіх видах товарів і провести факторний аналіз динаміки доходів.

3. Міжгрупові індекси, що характеризують співвідношення доходів від експорту окремих видів товарів по кожному періоду та в цілому за весь час спостереження. При цьому за базу порівняння взяти доходи по одному з видів товарів на вибір виконавця.

4. Зробити висновки.

Вихідні дані:

Розв’язування задачі

Побудуємо таблицю, подібну до таблиці 5.1 із заданими вихідними даними.

Таблиця 5.2

Динаміка експорту

Вид товару Одиниця виміру Базовий період Поточний період
Обсяг експорту q 0 Ціна p 0, гр.од. Обсяг експорту q 1 Ціна p 1, гр.од.
А Б В м3 тони шт   0,5 4,0 2,0   0,4 3,6 2,0

1. Індивідуальні індекси динаміки

За даними табл. 5.2 обчислимо індивідуальні індекси динаміки ціни , фізичного обсягу експорту та доходу від експорту для товару А за формулами відповідно (5.2), (5.3) та (5.4):

(або 80 %); (або 140 %); (або 112 %).

Для контролю обчислень обчислимо індекс динаміки доходу за формулою (5.1):

За формулами відповідно (5.5), (5.6) та (5.7) обчислимо загальний абсолютний приріст доходу від експорту товару А, а також прирости доходу під впливом змін ціни та фізичного обсягу експорту:

грошові одиниці;

гр. од.;

гр. од.

Для контролю обчислень обчислимо загальний абсолютний приріст як суму двох останніх за формулою (5.8):

.

За результатами проведеного дослідження динаміки експорту товару А можна зробити висновки, що у поточному періоді порівняно з базовим:

1. Ціна товару зменшилась на 20 %, а фізичний обсяг експорту зріс на 40 %. В результаті доход збільшився на 12 %.

2. В абсолютному вираженні доход зріс з 25 до 28 гр. од. із загальним приростом 3 гр. од. При цьому за рахунок зниження ціни товару доход зменшився на 7 гр. од. (імпортери зекономили 7 гр. од.), а за рахунок збільшення фізичного обсягу експорту – зріс на 10 гр. од. (імпортери збільшили фізичний обсяг імпорту на 10 гр. од.).

Аналогічно необхідно провести відповідні розрахунки і зробити висновки для інших видів товарів.

Результати дослідження оформимо у вигляді таблиці 5.3.

2. Загальні індекси динаміки

За формулами (5.9), (5.10), (5.11) обчислимо відповідно загальні індекси динаміки ціни Ір, фізичного обсягу Іq та доходу Іpq в агрегатній формі:

(або 88,7 %);

(або 126, 0 %);

Таблиця 5.3Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.