Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: Україна у боротьбі за збереження державності (1918-1919)

 

Лекція 4. Брестський (Брест-Литовський) договір і гетьманат Павла Скоропадського

 

Семінар: «Гетьманська держава Скоропадського»

Час: 35 хвилин

1. Як ви гадаєте, з яких причин Генеральний Секретаріат УНР звернувся до урядів імперіалістичних держав у Бресті? Чи був необхідним Брест-Литовський договір?

2. Що передбачали угоди між урядом УНР і країнами Четверного союзу, відомі, як Брестський договір? Як ці угоди вплинули на становище на Україні?

3. В чому причини поразок червоних військ і падіння радянської влади на Україні?

4. Що уявляв собою німецький окупаційний режим? В чому причини загострення відносин між ЦР і німецьким командуванням?

5. Яким чином генералу П.Скоропадському вдалося швидко захопити владу.

6. Підготуйте біографічну довідку про П.Скоропадського.

7. Розкрийте внутрішню політику гетьмана Скоропадського за планом:

а) новий уряд і його дій; б) політика у військовій сфері;

в) агарна політика; г) промисловість і фінансова сфера; д) зовнішня політика.

8. В чому полягала політика гетьмана у сфері науки, культури, освіти.

9. Дайте загальну тогочасній Українській державі та ролі гетьмана в ній.

10. Поясніть терміни: Брестський договір, окупація, гетьман, кош, аграрне законодавство, «Молодий театр», «хліборобський з’їзд», монархія.

11. Хто ці історичні особи? Що ви про них знаєте?

 

 

--------------------------------------------- -------------------------- --------------------------------- ------------------------

 

 

Лекція 5. Відновлення УНР. Влада Директорії

Семінар: «Політика Директорії і причини її поразки»

Час: 35 хвилин

1. Які Вам відомі приклади боротьби проти режиму гетьмана П.Скоропадського? Назвіть найбільш вірогідні причини падіння його влади.2. Коли, за яких обставин утворилася Директорія? Назвіть її склад.

3. Яким чином Директорії вдалося здобути владу?

4. Коли, де і на яких правах, з якою метою, утворилася Комуністична партія більшовиків України(КП(б)У)? Хто її очолив?

5. Чи були дії КП(б)У достатньо самостійними? Хто стояв в опозиції до неї?

6. Дайте характеристику внутрішній політиці Директорії за планом:

а) декларації та їх втілення; б) організація влади; в) конкретні дії стосовно різних верств населення(соціальна політика); г)організація війська;

7. Якою була зовнішня політика Директорії?

8. Чому, з самого початку свого утворення Директорія почала викликати незадоволення населення?

9. В чому Ви вбачаєте причини розколу в Директорії?

10. До чого прагнув Симон Петлюра? В чому помилковість і виправданість його кроків?

11. Назвіть прорахунки С.Петлюри.

12. Як діяли Повстанські дивізії червоних? Що вам відомо про М.Щорса?

13. Як вдалося червоним захопити владу? Чому Директорія потерпіла поразку?

14. Поясніть терміни: Директорія, шовінізм, анархія, авторитаризм, тоталітаризм, демократія, диктатура, КП(б)У, УПСР, Трудовий конгрес, «Боротьбисти», злука.

15. Хто ці історичні особи? Що ви про них знаєте?

 

 

------------------ ------------------- ------------------ ------------------- -----------------

 

Лекція 6. Західноукраїнська народна республіка

Закарпаття і Буковина у 1918-1919 роках

 

Опитування

Час: 20 хвилин

 

Запитання і завдання

1. За яких історичних обставин відбулося проголошення ЗУНР? Коли?

2. Назвіть керівні органи і керівників ЗУНР.

3. Проаналізуйте основні заходи уряду ЗУНР. В яких умовах вони відбувалися? Які були допущені прорахунки?

4. Чому ЗУНР опинилася у міжнародній ізоляції? Дайте власну оцінку акту злуки УНР і ЗУНР і міжнародній реакції на цю подію.

5. Чим пояснити часті народні виступи на Західній Україні?

6. За яких обставин відбулося падіння ЗУНР? Як склалася доля Східної Галичини, Волині й прилеглих земель?

7. Підготуйте доповіді:

а) Північна Буковина і Хотинщина у 1918-1919 роках;

б) Закарпаття у 1918-1919 роках;

8. Поясніть терміни: січові стрільці, Державний секретаріат, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат, ЗУНР, УГА, злука, КПЗУ, Чортківська офензива, русини.

 

* Підготуватися до тематичного оцінювання . Повторити лекції 4-6 !

 

ІІІ тематичний блок

 

Тема: Громадянська війна та іноземна інтервенція в Україні (1919-1920)

Лекція 7. Політика радянської влади в Україні у 1919 році

 

Опитування

Час: 20 хвилин

 

Запитання і завдання

1.Як відбувалося формування радянського державного апарату в Україні?

2. Якою була програма соціально-економічних перетворень уряду Х.Раковського? Як ця програма втілювалася в життя?

3. Дайте характеристику першій українській радянській Конституції.

4. Яким був «воєнний комунізм» в Україні? В чому була його вимушеність, а в чому трагедія? Які результати?

5. Чим пояснюється входження УСРР у воєнно-політичний союз?

6. Окресліть масштаб антибільшовицьких виступів. Що вам відомо про виступ отамана М.Григор'єва? Які верстви населення приєднувалися до таких загонів батьків-отаманів?

7. Яких успіхів досягла радянська влада більшовиків в галузі пропаганди і агітації?

8. Перелічіть націонал-комуністичні течії. В чому полягали їх головні ідеї?

9. Поясніть терміни: Раднарком, соціалізм, більшовизм, ВНК, ревком, Конституція, федерація, терор, націонал-комуністи, «укапісти».

10. Хто ці історичні особи? Що ви про них знаєте?

 

 

------------------- -------------------- отаман-------------- і отаман Нестор Махно

 

 

Лекція 8. Окупація України військами Денікіна та розгром його військ Радянська влада на початку 1920 року

 

Опитування

Час: 35 хвилин

 

Запитання і завдання

 

1. Назвіть політичні, військові сили, що вели боротьбу за українську територію у 1919 році. Які задачі, цілі вони перед собою ставили?

2. Як і коли розпочався наступ білогвардійських військ А.Денікіна? Чим пояснити успіхи білих і відступ червоних?

3. Охарактеризуйте тактику українських армій Директорії УНР і УГА в умовах денікінського наступу. Чим можна пояснити розходження у діях?

4. Зимовий похід 1919 року військ УНР – відчайдушний крок, чи тактичний хід?

5. Що являв собою денікінський окупаційний режим на українській території?

6. Що ви знаєте про опір денікінцям? Які були його різновиди й чому?

7. Підготуйте доповідь на тему «Махновський рух».

8. Чому врешті-решт денікінці потерпіли поразку? Коли і як перемогла Червона Армія?

9. Які нові риси простежуються у політиці радянської влади(більшовиків) на Україні у 1919 -1920 роках: а) в національному і політичному питаннях; б) в аграрному і соціальному питаннях.

10. Чим була зумовлена криза в КП(б)У? З якими партіями вона почала співробітництво?

11. Поясніть терміни: білі, червоні, «трикутник смерті», «Зимовий похід», окупація, підпілля, анархісти(анархо-комуністи), боротьбисти, УГА, УКП, продрозкладка(розверстка), Всеукревком.

10. Хто ці історичні особи? Що ви про них знаєте?

 

 

------------------------- --------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------------------

 

 

Лекція 9. Радянсько-польська війна. Завершення громадянської війни в Україні

Семінар:Завершальний етап іноземної інтервенції та громадянської війни в Україні

Час: 35 хвилин

1. Які цілі переслідували представники УНР і Польщі, підписуючи Варшавські конвенції?

2. Передайте зміст основних статей Варшавської угоди 1920 року. Якими були наслідки договору? Вискажіть вашу особисту думку стосовно оцінки договору.

3. Проаналізуйте основні події радянсько-польської війни за пропонованим планом: а) наступ поляків і окупація частини України і Білорусії;

б) контрудари червоних і наступи фронтів; в) завершальний період війни;

г) аналіз причин поразок поляків і відступу червоних на завершальному етапі; д) Ризький мир 1921 року.

4. Що вам відомо про Галицьку Соціалістичну радянську республіку? В чому причини короткого терміну її існування?

5. Що вам відомо про плани генерала білогвардійців П.Врангеля? З якої бойової операції розпочинається наступ білих проти червоних?

6. Яку позицію зайняли представники Директорії УНР і Махна в умовах врангелівського наступу?

7. Підготуйте розповідь про розгром Врангеля радянськими військами за планом: а) утворення Південного фронту Червоної Армії; б) штурм Перекопу; в) визволення Криму; г) останні бої.

8. Чому Другий Зимовий похід військ УНР завершився поразкою?

9. Поясніть терміни: Варшавський договір, партизани, окупація, лінія Керзона, Ризький мир, автономія, Перекоп, ІІ Зимовий похід.

10. Якою була доля Нестора Махна і Симона Петлюри після громадянської війни?

11. Хто ці історичні особи? Що ви про них знаєте?

 

 

-------------------------- --------------------------- --------------------- ------------------------- ---------------------------

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.