Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз товарної структури експорту України за 2006 - 2008 рр.

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 2006р. 2007р. 2008р. Зміна товарної структури 2007/ 2006 Зміна товарної структури 2008/ 2007
Загальний обсяг, млн дол США Темп зростання, % до 2005 р. у % до загального обсягу Загальний обсяг, млн дол США Темп зростання, % до 2006р у % до загального обсягу Загальний обсяг, млн дол США Темп зростання, % до 200 7р. у % до загального обсягу
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 396,4734 54,2 1,0 747,156 188,5 1,5 783,4043 104,8 1,2 +0,5 -0,3
II. Продукти рослинного походження 1951,1322 115,1 5,1 1726,3825 88,5 3,5 5577,0996 323,0 8,3 -1,6 +4,8
III. Жири та олії тваринного або рослинного походження 971,4005 165,4 2,5 1717,9558 176,9 3,5 1945,8146 113,3 2,9 +1,0 -0,6
IV. Готові харчовi продукти 1394,3575 108,0 3,6 2056,2238 147,5 4,2 2524,3168 120,5 3,8 +0,7 -0,4
V. Мінеральні продукти 3871,774 82,3 10,1 4275,2129 110,4 8,7 7046,0897 164,8 10,5 -1,4 +1,8
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості 3387,2597 113,4 8,8 4047,218 119,5 8,2 5045,3877 124,3 7,5 -0,6 -0,7
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 803,3682 139,7 2,1 987,145 122,9 2,0 997,6662 101,1 1,5 -0,1 -0,6
VIII. Шкіряна i хутряна сировина та вироби з них 306,6228 145,6 0,8 394,0886 128,6 0,8 359,5189 91,1 0,5 -0,3

Закінчення табл. 3.3

 

IX. Деревина і вироби з деревини 603,0519 113,0 1,6 827,165 137,2 1,7 801,1681 96,8 1,2 -0,1 -0,5
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 596,1874 131,2 1,6 767,7427 128,8 1,6 874,4025 113,9 1,3 -0,3
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 915,3276 100,2 2,4 990,2529 108,2 2,0 984,587 99,4 1,5 -0,4 -0,5
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 130,1904 120,9 0,3 148,5884 114,1 0,3 178,0991 119,9 0,3
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 255,4723 116,9 0,7 358,7126 140,4 0,7 454,8203 126,8 0,7
XIV. Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них 123,9591 124,7 0,3 147,4641 119,0 0,3 146,8845 98,7 0,2 -0,1
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 16420,0946 117,2 42,8 20787,2981 126,5 42,2 27633,0853 133,0 41,2 -0,6 -1,0
72 чорнi метали 13051,2258 114,0 34,0 16743,8269 128,2 34,0 22991,8521 137,4 34,3 +0,3
XVI. Механічне обладнання 3330,4844 117,3 8,7 4976,5642 149,5 10,1 6341,1646 127,4 9,5 +1,4 -0,6
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 2081,0993 126,3 5,4 3304,6791 159,0 6,7 4324,0923 130,8 6,5 +1,3 -0,2
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, медикохiрургiчнi; годинники, музичнi iнструменти 152,2987 107,4 0,4 202,3051 132,9 0,4 242,9064 119,3 0,4
ХX. Рiзнi товари і вироби 275,8425 126,4 0,7 360,1138 130,6 0,7 438,909,6 121,7 0,7
XXІ. Вироби мистецтва 0,7266 388,7 0,0 2,1343 293,7 0,0 0,7234 33,7 0,0
Усього 38367,7044 112,1 49248,0636 128,4 67002,5028 135,9 - -

Проведений в табл. 3.3. аналіз товарної структури експорту показує, що у 2008 році темпи зростання експорту складають 135,9% порівняно з 2007 роком. За 2006-2008 рр. основу товарної номенклатури вітчизняного експорту складає продукція чорної металургії, частка якої становить 41,2% (в 2007р. -, 42,2%, в 2006р. - 42,8%) загального обсягу експортних операцій за 2008р. Слід вказати на неухильне зростання обсягів експортних поставок недорогоцінних металів та виробів з них: у 2005 році приріст експорту складав 7, 66%, у 2006р. – вже 17,2%, у 2007р -26,5%, у 2008р. – 33%. Переважну частку недорогоцінних металів складають чорні метали – до 83%. Мінеральна сировина відповідно складає 10,5% загального обсягу експорту (8,7 – 2007р., 10,1 -2006р.), продукція хімічної промисловості – 7,5% (8,2% - 2007р., 8,8%- 2006р..), машини та обладнання – 9,5% (10,1% - 2007р., 8,7% - 2006р.).Аналіз товарної структури експорту за останні три роки свідчить про неухильну тенденцію збереження сировинного спрямування експортних операцій, завдяки якій вітчизняні металургійні підприємства отримують надприбутки та стабільні позиції на світовому ринку. Однак зміна кон’юнктури світового ринку значною мірою впливає на ефективність українського експорту. Окрім того, сировинний характер експортної сфери формує імідж України як сировинного придатку. І відповідно до теореми Т. Рибчинського це сприяє деіндустріалізації економіки (прояв так званої “голландської хвороби”) та зниженню цін товарів на світових ринках завдяки експортній експансії. Держава, роблячи наголос на сировинному експорті, закладає в зовнішньоекономічні відносини механізм, що саморуйнується.

В табл. 3.4 наведений аналіз географічної структури експорту України з метою визначення регіональних пріоритетів та напрямів міжнародного економічного співробітництва. Основними торговельними партнерами України залишаються країни СНД, частка яких у загальному обсязі експорту складає 35,55%, що на 2,21% менше попереднього року. Серед країн СНД найбільша питома вага експортних поставок до Росії – 23,5% загального обсягу. У 2008 році зросла частка країн Європи – з 28,33% у 2007р. до 29,46% у 2008 р. (на 1,23%), частка азіатських країн зросла з 21% до 22,78%, частка країн американського континенту – з 5,45% до 6,18%. Дана тенденція свідчить про спроби диверсифікації національних експортних поставок з метою розширення ринків збуту.


Таблиця 3.4

Аналіз географічної структури експорту України

 

Регіони та країни 2006р. 2007р. 2008р. Зміни в обсягах експорту Зміни в структурі експорту, %
Млн, дол Питома вага, % Млн, дол Питома вага, % Млн, дол Питома вага, % 2007/2006 2008/2007 2007/2006 2008/2007
Усього 38368,0 49296,1 67002,5028 +10928,1 +17706,4028 - -
Країни СНД 12663,5 33,0 18614,6 37,76 23819,2227 35,55 +5951,1 +5204,6227 +4,76 -2,21
У т.ч. Росія 8653,23 22,55 12668,32 25,7 15739,12 23,5 +4015,09 +3070,8 +3,15 -2,2
Білорусь 1222,7 3,19 1561,39 3,17 2105,59 3,14 +3386,9 +544,2 -0,02 -0,03
Казахстан 826,34 2,15 1433,7 2,9 1832,58 2,74 +607,36 +398,88 +0,75 -0,16
Країни ЄС 12265,5 31,96 13916,4 28,23 19736,7318 29,46 +1650,9 5820,3318 -3,73 +1,23
У т.ч. Італія 2502,49 6,52 2675,17 5,42 2911,73 4,35 +172,68 +236,56 -1,1 -1,07
Німеччина 1283,78 3,35 1644,52 3,33 1836,33 2,75 +360,74 +191,81 -0,02 -0,58
Польща 1343,96 3,5 1636,94 3,32 2338,29 3,49 +292,98 +701,35 -0,18 +0,17
Азія 8133,8 21,2 10354,0 21,0 15263,9292 22,78 +2220,2 +4909,9292 -0,2 +1,78
У т.ч. Туреччина 2390,31 6,23 3650,01 7,4 4633,42 6,92 +1259,7 +983,41 +1,17 -0,48
Сирія 602,38 1,57 846,94 1,71 1037,42 1,55 +244,56 +190,48 +0,14 -0,16
Індія 850,45 2,22 744,14 1,5 1005,58 1,5 -106,31 261,44 -0,72
Африка 237,43 6,18 2792,0 5,66 3903,6589 5,8 +2554,57 +1111,6589 -0,52 +0,14
У т.ч. Алжир 466,65 1,22 440,05 0,9 344,97 0,51 -26,6 -95,08 -0,32 -0,39
Єгипет 748,32 1,95 880,03 1,79 1560,32 2,33 +131,71 +680,29 -0,16 +0,54
Америка 2550,9 6,65 2686,3 5,45 4144,1247 6,18 +135,4 +1457,8247 -1,2 +0,73
У т. ч. США 1209,24 3,15 1058,09 2,15 1949,13 2,9 -151,15 +891,04 -1,0 +0,75
Австралія і Океанія 17,9 0,09 15,7 0,7 63,9601 0,1 -2,2 +48,2601 +0,61 -0,6
Інші країни 2,7 0,02 59,6 1,07 70,8754 0,13 +56,9 +11,2754 +1,05 -0,94

Сучасна експортна політика України з теоретичної точки зору є достатньо зваженою, логічною та цілеспрямованою, бо передбачає:

- забезпечення благо приємних умов для виходу вітчизняних суб’єктів господарювання на зовнішній ринок;

- реалізацію на світовому ринку товарів, у виробництві яких країна має порівняльні переваги;

- підтримку національних експортерів;

- стимулювання конкуренції національних виробників з іноземними;

- підвищення серійності вітчизняного виробництва конкурентоспроможної продукції з метою розширення експорту.

В експортній політиці України акцент зроблено на створення технологічно пов’язаних, конкурентоспроможних на світових ринках виробництв, які здатні нарощувати товарний експорт. Мова в першу чергу йде про реалізацію таких пріоритетів як:

- орієнтація на експорт високоякісного прокату, металомісткої продукції, включаючи транспортні засоби, металорізні станки, комплектне обладнання, максимально можливе використання попиту на ці види продукції у країнах, що розвиваються;

- розвиток експортної спеціалізації окремих видів сільськогосподарської продукції (пшениця, соняшник), переробної та харчової промисловості, сільськогосподарських машин і обладнання для харчової промисловості;

- розвиток орієнтованого на світові ринки комплексу ракетного та авіаційного виробництва;

- створення нового виробничого комплексу на основі галузей мікроелектроніки, виробництва побутової та комп’ютерної техніки;

- виробництво і експорт наукомісткої продукції шляхом відродження та формування нових засад функціонування технопарків та технополісів.

Реалізація вказаних пріоритетів дозволить переструктурувати експортну сферу національної економіки в бік розвитку технологічних галузей і підвищити конкурентний статус України на світових ринках.

Імпортна політика України

 

Імпорт – це ввезення товарів в країну з-за кордону з метою їх реалізації на внутрішньому ринку та використання на території країни.

В теоретичному плані імпорт забезпечує для країни певні переваги, які пов’язані з:

- насиченням внутрішнього ринку дефіцитними та більш якісними товарами, виробництво яких є економічно не вигідним або не можливим;

- задоволенням попиту вітчизняних споживачів у товарах та послугах;

- сприянням формуванню конкурентного середовища на національному ринку, що стимулює національних виробників до підвищення ефективності виробництва власної продукції;

- сприянням налагодженню коопераційних зв’язків, організації спільного підприємництва;

- підвищенням рівня технологічного розвитку країни (завдяки імпорту інноваційної продукції, технологій, технологічного обладнання тощо);

- підвищенням ступеню інтегрованості країни у міжнародний економічний простір.

Реалізація цих переваг можлива лише при ефективній державній імпортній політиці та наявному ринковому середовищі в країні. Тому для оцінки ефективності імпортної політики України необхідно провести аналіз товарної та географічної структури імпорту з метою визначення певних пріоритетів у цій сфері.

Слід зазначити, що у 2008 році обсяги імпорту товарів в Україну у цілому склали 85 534,4457 млн дол., що на 24 864,522 млн дол або на 41% більше, ніж у 2007р.

Аналіз товарної структури імпорту України за 2006-2008 рр. наведено у табл. 3.5. Аналіз товарної структури імпорту показує, що основу товарної номенклатури імпорту складає мінеральна сировина, частка якої у загальному обсязі імпорту у 2008 році становить 29,7%, у 2007р. – 28,5%, 2006р. – 30%. При чому в структурі мінеральної сировини переважають енергетичні матеріали (92,2%) – природний газ, частка якого складає 11% загального обсягу імпорту, нафта (5,3%), кам’яне вугілля (2,5%).


Таблиця 3.5

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.