Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИІнститут права імені Володимира Сташиса

Класичного приватного Університету

 

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

„ОСОБЛИВА ЧАСТИНА”

Методичні рекомендації

щодо ПІДГОТОВКИ ДО семінарських занять студентів

Галузь знань 0304 – “Право”

Напрям 6.030401 – „Правознавство”

Запоріжжя


Цивільне право. Особлива частина. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0304 – “Право”, напрям підготовки 6.030401 – „Правознавство”

 

 

Розробник: к.ю.н.. доцент Киян В.Я.

 

Рекомендовано науково-методичною радою Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного Університету

“___”_______20___р., протокол № ______

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО” ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 3 курс 5-6 семестр

 

НАЗВИ ТЕМ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Денна форма
л с (п) ср всього
5 семестр        
Змістовний модуль        
Тема 1. Загальні положення про купівлю-продаж
Тема 2. Різновиди договорів купівлі-продажу
Тема 3. Договір дарування
Тема 4. Договори ренти та довічного утримання
Змістовний модуль        
Тема 5. Загальні положення про майновий найм
Тема 6. Різновиди майнового найму. Позичка
Тема 7. Загальні положення про підряд
Тема 8. Різновиди підряду
Тема 9. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-ко­нструкторських та технологічних робіт  
Тема 10. Загальні положення про послуги та зобов’язання з їх надання
Тема 11. Договори перевезення та інші договори про надання послуг у сфері перевезень
Тема 12. Договір зберігання
Залік        
Всього за семестр
6 семестр        
Змістовний модуль        
Тема 13. Договори доручення та комісії
Тема 14. Управління майном
Тема 15. Страхування
Тема 16. Договори позики та кредиту
Тема 17. Договори банківського вкладу та банківського рахунку
Тема 18. Договір факторингу
Тема 19. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин
Тема 20. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Тема 21. Комерційна концесія
Тема 22. Спільна діяльність
Тема 23. Недоговірні зобов’язання
Тема 24. Загальні положення про зобов’язання з відшкодування шкоди
Тема 25. Окремі види зобов’язань з відшкодування шкоди
Тема 26. Зобов’язання з безпідставно набутого майна
Іспит        
Всього за семестр
ВСЬОГО:

  

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

НАЗВА НОМЕР ТА НАЗВА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА Семінарське заняття 1. Загальні положення про купівлю-продаж
Семінарське заняття 2. Різновиди договорів купівлі-продажу (частина 1)
Семінарське заняття 3. Різновиди договорів купівлі-продажу (частина 2)
Семінарське заняття 4. Договір дарування
Семінарське заняття 5.Договори ренти та довічного утримання
Семінарське заняття 6. Загальні положення про майновий найм
Семінарське заняття 7. Різновиди майнового найму. Позичка
ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ Семінарське заняття 8. Загальні положення про підряд
Семінарське заняття 9. Різновиди підряду (частина 1)
Семінарське заняття 10. Різновиди підряду (частина 2)
Семінарське заняття 11. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-ко­нструкторських та технологічних робіт
ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ Семінарське заняття 12. Загальні положення про послуги та зобов’язання з їх надання
Семінарське заняття 13. Договори перевезення вантажу
Семінарське заняття 14.Договори перевезення пасажирів, багажу та пошти
Семінарське заняття 15. Договори транспортного експедирування
Семінарське заняття 16. Договір зберігання
Семінарське заняття 17. Страхування
Семінарське заняття 18. Договори доручення та комісії
Семінарське заняття 19. Управління майном
Семінарське заняття 20. Договори позики та кредиту
Семінарське заняття 21. Договори банківського вкладу та банківського рахунку
Семінарське заняття 22. Договір факторингу
Семінарське заняття 23. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин
Семінарське заняття 24. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Семінарське заняття 25. Комерційна концесія
Семінарське заняття 26. Спільна діяльність
НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Семінарське заняття 27. Зобов’язання з односторонніх дій
Семінарське заняття 28. Загальні положення про зобов’язання з відшкодування шкоди
Семінарське заняття 29.Окремі види зобов’язань з відшкодування шкоди (частина 1)
Семінарське заняття 30. Окремі види зобов’язань з відшкодування шкоди (частина 2)
Семінарське заняття 31. Окремі види зобов’язань з відшкодування шкоди (частина 3)
Семінарське заняття 32. Зобов’язання з безпідставно набутого майна

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.