Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЦікаві задачі, ігри, творчі вправи для розвитку інтелектуальної культури та нестандартного мислення молодшого школяра

Сучасні вимоги щодо формування інтелектуальної культури молодшого школяра включають в себе систему різних взаємопов’язаних компонентів. Одні з них характеризують розвиток свідомості (знання, поняття, переконання), інші – поведінку (вчинки, звички, вміння).

Уже в молодшому віці до дітей ставляться моральні вимоги у рамках того, що таке добре і що таке погано. Навчання у початкових класах – період формування інтелекту і прищеплення основних моральних правил. Саме у цей час відчувається інтенсивне накопичення морального досвіду, поведінки, створюються сприятливі умови для розвитку логічного мислення розумових здібностей, моральної свідомості, ставлення моральних знань учнів.

Активізуючи навчальний процес, необхідно стимулювати інтелектуальні, творчі сили учнів. Обов’язково враховувати їхні психологічні можливості, рівень підготовленості, вікові особливості. Зовнішні стимули навчального процесу діють через внутрішні. Перші – це вимоги вчителя, однокласників, оцінка, заохочення і т.д. Внутрішні – інтерес до знань, бажання розширити й поглибити знання, допитливість.

Лише внутрішні стимули мобілізують вольові і мислитель ні процеси. Упродовж дня слід передбачати такі засоби і прийоми, які збуджують інтерес школярів до виучуваного, активізують їхню пізнавальну діяльність. Доцільно влаштовувати змагання серед учнів, завдяки чому вони стають уважнішими, відповідальнішими, працюють з інтересом, заохочувати творчу працю дитини. Коли вона створює щось сама і може при цьому бачити результат своєї праці. Чим більше дитина взаємодіє з природою, із суспільною працею, тим більше спостережливості, допитливості, пильності, уваги, здатності досліджувати з’являється у діяльності молодшого школяра.Кожному вихователю необхідно створити таку атмосферу у дитячому колективі, щоб кожна дитина відчувала гордість від того, що вона у чомусь досягла успіхів. У таких умовах пробуджується енергія думки.

Для розвитку інтелектуальної культури з математики, можна запропонувати цікаві задачі з казковим сюжетом.

Використання таких задач сприяє розвитку кмітливості, творчої уяви, логічного мислення, математичної мови, стимулює інтерес до «цариці наук», сприяє активності учнів, виховує у них навички самостійної роботи над задачею, вміння раціонально і творчо виконувати завдання, ввічливо і тактовно доводити свою думку і висловлювати думку товариша.

Ефективному засвоєнню молодшими школярами прийомів розв’язування задач сприяють задачі-казки. Насамперед казковий сюжет задачі викликає інтерес та мотивацію до виконання завдань. Доцільно залучати дітей до складання та інсценізації задачі-казки, що дозволяє розвивати образне мислення, фантазію, сприяє кращому закріпленню матеріалу.

Задачі-казки

1. Заєць та Їжак посперечалися, хто з них більш прудкий. Заєць пробіг 25 метрів, а Їжак на 14 метрів менше. Хто із них більш прудкий і чому? (Заєць, бо Їжак пробіг 11 м.)

2. Зла мачуха Попелюшки розсипала просо і гречку й наказала дівчинці до ранку зібрати й розділити зерно. До Попелюшки на допомогу прилетіло 15 голубів, 8 синичок та 25 горобчиків. Скільки всього пташок допомагало Попелюшці? (48 пташок.)

3. Мишеня Круть з’їло 15 пиріжків, а мишеня Верть стільки ж. Скільки разом пиріжків з’їли мишенята?

4. Жила собі дівчинка — Червона Шапочка. Одного разу спекла її матуся пиріжки і попросила дівчинку віднести їх бабусі. Поклала дівчинка в кошик 4 пиріжки з капустою, 3 пиріжки з яблуками, 10 пиріжків з вишнями. Скільки всього пиріжків взяла дівчинка для бабусі? (17 пиріжків.)

5. У Івана-дурника було 3 брати і 3 сестри. Скільки було дітей? (Семеро дітей.)

6. Вінні – Пуху на День народження подарували бочку з медом масою 9 кг. Коли Вінні-Пух з’їв половину меду, то бочка стала важити 5 кг.Яка маса порожньої бочки? (1 кілограм.)

7.Снігова Королева загадала скласти Каю 9 крижаних картинок. Він уже склав 6 картинок. Скільки картинок йому залишилося скласти? (3 картинки.)

8. До Мальвіни на день народження прийшли артисти і 2 собаки: Артемон та Мімі. Скільки артистів прийшло до Мальвіни на день народження, якщо всього було 12 гостей? (10 артистів.)

9. Ядро, випущене з гармати, пролітає 4 кілометри. Після того, як на нього сяде барон, воно пролетить удвічі менше. На яку відстань може пролетіти барон Мюнхгаузен на ядрі? (2кілометри.)

10. Незнайко написав листа своєму другові Гуньці з 16 слів, у кожному слові припустився по 3 помилки. Скільки помилок у Незнайковому листі? (48 помилок.)

11. Скільки черевиків у 15 коротунчиків, якщо в ЦукраЦукровичаСиропчика — 2 пари, у Розкидайка — один лівий черевик, а в решти коротунчиків — по одній парі в кожного? (31 черевик.)

12. Вінні-Пух має намір переправитися через струмок, а як плавальний засіб використати залізні миски. Одна миска витримає півкілограма ваги. Вінні-Пух важить 2 кг. Скільки мисок потрібно Вінні-Пуху, щоб переправитися? Як ти уявляєш таку переправу? (4 миски. Можна зробити пліт.)

13. Вінні-Пух написав вірш про Тигру. Не знаю я, Скільки в нім літрів, Чи метрів, чи кілограм, Та Тигра, коли він стрибає, Здається велетнем нам. Тигра, коли просто стоїть, має зріст 2 метри. Довжина його стрибка є вдвічі більшою за зріст. Який зріс має Тигра, коли він здається Вінні-Пухові велетнем? (2 метри. Зріст не залежить від того, стоїть Тигра, чи стрибає.)

14. Коли в Іа-Іа був хвіст, то віслюк із хвостом завдовжки був 2 метри. Вінні знайшов у Сови хвіст завдовжки 5 дм. Яким завдовжки був віслючокІа-Іа, коли його хвіст знаходився у Сови? (2 метри, хвіст звисає донизу і на довжину не впливає.)

Дуже важко, а то й просто неможливо, включитися «на замовлення» учневі в педагогічний процес, викликати потрібні емоції та почуття, за довільним бажанням переживати ті почуття, яких вимагає учбовий процес. Ось тут в пригоді стають психофізична свобода, розвинена увага, уява та фантазія. Без рухливої уваги та розвиненої фантазії неможлива ніяка творчість – ні інстинктивна, ні довільна, ні інтуїтивна.

Сукупність зазначених вище навичок, а саме, психофізичної свободи, уваги, уяви та фантазії, є базовою стосовно внутрішньої техніки учня, яка, у свою чергу, відіграє роль у формуванні та вихованні творчої особистості школяра.

Насамперед, треба формувати у дітей навички уваги. Увага – це зосередженість діяльності суб’єкта у конкретну мить часу на якомусь реальному, або ідеальному об’єкті (предметі, події, образі, міркуванні тощо). Розрізняють миттєву увагу, яка є некерованим пасивним процесом, і довільну, яка має певну мету, характеризується активністю та вольовими діями суб’єкта, спеціальними способами організації сприймання.

Тому не тільки на уроках, а і у групі продовженого дня необхідно систематично тренувати увагу дітей, зокрема, таких її якостей, як концентрація, вибірковість, стійкість, розподіл.

У третьому – четвертому класах тренувати увагу можна методом коректурної проби. Його суть полягає у тому, що учень робить певні підкреслювання в уривках газетного, журнального тексту. Наприклад, завдання: «Учні першого ряду, у виділеному уривку підкресліть усі літери а, другого – усі літери і. Підрахуйте підкреслені літери. Тепер обміняйтеся текстами. Чи збіглися ваші підрахунки?»

Для тренування концентрації та розширення обсягу уваги використовують прийом демонстрування якогось ілюстративного матеріалу протягом кількох секунд, щоб учні охопили його зором і запам’ятали, а потім розповіли про побачене.

Потрібно сказати, що існують чотири групи вправ для розвитку уваги школярів.

Перша група вправ пов’язана з розвитком зовнішньої уваги. Це вправи для розвитку зорової, слухової, дотикової, нюхової, смакової, а також комплексної уваги.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.