Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСдам Сам: ПравоотношениеСтаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції Стаття 328. Порядок сплати збору Стаття 324. Об’єкт оподаткування збором Стаття 324. Об'єкт оподаткування збором Стаття 319. Об'єкт оподаткування збором Стаття 315-1. Судові доручення Стаття 309. Відповідальність платників податку Стаття 308. Порядок набуття та скасування статусу платника податку Стаття 300. Відповідальність платника єдиного податку Стаття 3. Лісове законодавство України Стаття 299. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування Стаття 296. Заявлення і розв’язання клопотань Стаття 293. Ставки єдиного податку Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад Стаття 291. Загальні положення Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель Стаття 287. Строк сплати плати за землю Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю Стаття 28. Цивільний позов у кримінальній справі Стаття 277. Зміна обвинувачення в суді Стаття 276. Особливості встановлення ставок земельного податку Стаття 275. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено Стаття 269. Платники податку Стаття 268. Туристичний збір Стаття 267. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку Стаття 249. Порядок обчислення податку Стаття 249. Зупинення справи і направлення її за підсудністю Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування Стаття 240. Платники податку Стаття 232. Об’єкти оподаткування збором Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання Стаття 228. Перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку Стаття 213. Об'єкти оподаткування Стаття 21. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України Стаття 206. Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму Стаття 201. Податкова накладна Стаття 20. Права органів державної податкової служби Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту Стаття 198. Податковий кредит Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування Стаття 196. Операції, що не є об’єктом оподаткування Стаття 196. Операції, що не є об'єктом оподаткування Стаття 19. Представники платника податків Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) Стаття 175. Пред’явлення предметів для впізнання Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету Стаття 166. Податкова знижка Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу Стаття 164. База оподаткування Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій Стаття 156. Строки тримання під вартою Стаття 156. Особливості оподаткування страховика Стаття 154. Звільнення від оподаткування Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду Стаття 152. Порядок обчислення податку Стаття 15. Платники податків Стаття 148. Амортизація витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин Стаття 146. Визначення вартості об’єктів амортизації Стаття 146. Визначення вартості об'єктів амортизації Стаття 145. Протокол допиту обвинуваченого Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення Стаття 14. Визначення понять Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання Стаття 137. Порядок визнання доходів Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад Стаття 135. Обов’язковість явки обвинуваченого Стаття 134. Об’єкт оподаткування Стаття 134. Об'єкт оподаткування Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу Становление фольварочного хозяйства и его значение для развития Беларуси Стандарты поведения во внеслужебное время Стадии (процедуры) банкротства Срочный и бессрочный трудовой договор Сроки: понятие, виды, порядок исчисления Сроки защиты гражданских прав. Срок для предъявления претензии Способы и срок принятия наследства. Способи захисту прав інтелектуальної власності. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь Специфика российского правопонимания Специфика научного и философского познания права Социальное партнерство: понятие, стороны, система и формы Социальное назначение и задачи уголовного права Соціальна держава: становлення ідеї СОЦІАЛЬНІ РОЛІ ЖУРНАЛІСТИКИ Сохранности объектов культурного наследия или их территорий. Соотношение объектов гражданского права и объекта гражданских правоотношений Соотношение неустойки и убытков Создание и деятельность товарищества собственников жилья Соглашения о подсудности Собственность и право собственности. Сноски применяются только подстрочные и печатаются на тех страницах, к которым относятся, со сквозной нумерацией. Концевые сноски не допускаются. Смена собственника имущества организации, изменение подведомственности организации, ее реорганизация СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК СИНТАКСИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА Словарь Гражданское право СЛИВОЧНО-МАСКАРПОНОВЫЙ СЛОЙ С КАРАМЕЛИЗИРОВАННЫМИ ЛЕПЕСТКАМИ Системность и иерархичность строения Система, формы и принципы социального партнёрства Система права: основные отрасли, институты, отношения Система начисления баллов за определенный трюк и система вычета баллов за погрешности в выполнении трюка. Система международного публичного права Система и формы социально-партнерских отношений. Система гражданско-правовых договоров Семинарское занятие – 2 часа Семинар по истории государства и права зарубежных стран. Семинар 8. Объекты гражданских прав Семинар 6. Юридические лица как субъекты гражданского права Семинар 5. Граждане как субъекты гражданского права Семинар 4. Осуществление и защита гражданских прав Семинар 3. Гражданские правоотношения Семинар 21. Гражданско-правовая ответственность Семинар 2. Источники гражданского права Семинар 19. Исполнение обязательств Семинар 18. Понятие обязательств. Субъекты обязательств Семинар 17. Защита права собственности и других вещных прав Семинар 13. Общая собственность Семейное право Российской федерации. Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамерного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Связи с конечным заказчиком Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью Российская федерация и ее субъекты Роль, цели и задачи трудового права Роль права в осуществлении власти Роль масажу та фізичних вправ у відновленні і реабілітації спортсменів. Види масажу Роль и значение судебной и арбитражной практики в применении гражданского законодательства. Розподіл місць в Раді ЄС з Ніццкому договору Розділ третій ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ Розділ перший ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ VII. ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ) РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Розгляд індивідуальних трудових спорів у судах. Ринок — це обмін, який здійснюється за законами товарного виробництва й обігу. РИНКОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Результаты созданы в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации. Результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации товара как объекты гражданских прав Режим харчування і питний режим спортсменів РЕЖИМ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Режим и учет рабочего времени Регулирования в обеспечении занятости населения Регулирование трудовых отношений. Регулирование оценочной деятельности РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ Регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи. Реализация и толкование права Расчеты при помощи векселя Расторжение трудового договора по инициативе работодателя Расторжение трудового договора по инициативе одной из сторон трудового договора. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В ОРГАНАХ ЗАГС Рассмотрим особенности внешнего управления на стратегическом предприятии. Рассмотрение коллективного трудового спора с помощью посредника. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров Распространение и сбор информации . Раздел имущества при расторжении брака Раздел XIV. Заключительные положения Раздел X. Преступления против государственной власти Раздел VI. Оплата и нормирование труда Раздел V. Уголовная ответственность несовершеннолетних Раздел V. Алиментные обязательства членов семьи РАЗДЕЛ 1. Теория государства и права Раздел 1. Основы теории права Раздел 1. Общая характеристика гражданского права Раздел 1 Семейное право как отрасль права Раздел 1 Основные положения Конституции РФ Раздел 1 - Семейного кодекса Украины Разграничение государственной собственности на федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность осуществляется в порядке, установленном законом. Радянська державність в Україні в 20-30 рр. ХХ ст. Рабочее время, режимы рабочего времени Рабочее время и время отдыха Работодатель как субъект трудового права Работник как субъект трудового права Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени Работа в студенческой группе Пути совершенствования административно-процессуального законодательства РБ Пункт 3 ст. 23 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» признать утратившим силу с момента опубликования настоящего Федерального закона. Психологическая теория права Л.Петражицкого. Процедуры, порядок проведения аттестаций. Процедуры банкротства стратегических предприятий и организаций. Процедурные правоотношения по социальному обслуживанию Процедура банкротства профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ). Профсоюзы как субъекты трудового права ПРОПОЗИЦІЯ ТОВАРІВ HА РИНКУ Прокуратура. Адвокатура. Нотариат Производные отношения в структуре предмета трудового права Проект Концепции федерального закона «О статусе многодетных семей в Российской Федерации» Продолжительность существования Провинциальное понимание права Проблема періодизації історії України. Проба с повторними навантаженнями в різних видах спорту Приховані методи нетарифного регулювання Природа и функции утопического сознания Приобретение права собственности: понятие и виды. Приобретение наследства. Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года Принципы наследственного права. Принципы и основания прекращения права собственности. Принудительный обмен жилой площади ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ. Применение к нарушителю мер ответственности за неисполнение судебного решения не освобождает его от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие. Признаки юридического лица ПРИЗА ТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА При этом следует учитывать, что по отношению к ЮЛ действует многочисленные международные соглашения. При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 настоящего Кодекса. При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала (пункт 1 настоящей статьи). Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Прекращение трудового договора по обстоятельствам независящим от воли сторон Прекращение правосубъектности одной из сторон обязательства. Прекращение права собственности: понятие и способы. Прекращение обязательств по воле их участников Прекращение обязательств независимо от воли их участников Прекращение договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон Президент РФ – глава государства Предусмотренные настоящей статьей преимущественные права собственников зданий (сооружений) или земельных участков осуществляются в порядке, установленном статьей 278 настоящего Кодекса. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ Представительство, его виды. Доверенность Представительство и доверенность в МЧП. Предоставление жилого помещения по договорам социального найма Предметом открытой лицензии является право использования соответствующего произведения в предусмотренных договором пределах. Предмет, место и срок исполнения обязательств. Предмет и метод семейного права ПРЕДМЕТ ДОГОВОРОВ НАЙМА жилых ПОМЕЩЕНИЙ Предмет договора строительного подряда Пределы осуществления гражданских прав.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.