Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСдам Сам: АвтоматизацияОбразовательное структурное подразделение Нормування, вимірювання і заходи захисту від шуму. Нормативы по безопасности забойных машин Нормальный режим максимальных нагрузок. Небезпеки, організація і функціонування системи НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ Національний технічний університет Науково обґрунтована система сівозмін для господарства Насос марки Grundfos CH 2-40 Наслідки дії іонізуючого випромінювання Напрямки науково-технічної революції Назначение, выполнение и расчет заземляющих устройств НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНЦИЙ Назначение и классификация станции. Промежуточные, участковые станции. Назначение и классификация раздельных пунктов. Назначение земляного полотна Нагрузочная способность силовых трансформаторов. Навчально-методичні матеріали На акумуляцію тепла огороджуючими конструкціями камери, відповідно тепло з бетону, мінеральної вати, металу кришки. МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Мозок - 100 мільярдів нейронів, кожний з який має в середньому 10 000 зв'язків. Можливості застосування та переваги використання мікроводоростей для виробництва біодизелю. МОДУЛЬ 1. ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕКОГО УПРАВЛЕНИЯ Моделі нейронних мереж. Мережі з прямими зв'язками. Багатошарові нейронні мережі Моделі життєвого циклу інформаційних систем підприємств та його МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ Механізми та параметри процесу обслуговування Механізм функціонування збутової логістики Методы оценки стоимости проекта по автоматизации Методика построения схем Методика построения диаграммы натяжений тягового органа Методика определения сопротивления движению тяговой цепи Методи і засоби створення інформаційних систем на підприємствах Метод коефіцієнтів використання світлового потоку Меры и средства ограничения токов короткого замыкания Машины и оборудование для монтажно-демонтажных работ Матеріальні потоки як основний об’єкт логістичного управління Математическое моделирование работы строительной конструкции Малоинерционные двигатели с печатной обмоткой якоря МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Міністерство освіти і науки молоді та спорту Міністерство аграрної політики та продовольства України ЛОКОМОТИВЫ И ЛОКОМОТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО Линеаризация статических характеристик звеньев Літера і цифра, що позначає кліматичне виконання і категорію розміщення світильників. Лісова і деревообробна промисловість. Криворізький державний педагогічний університет Крива виробничих можливостей Краткая характеристика электроснабжения района Корректирующие устройства и их применение Коротка характеристика технологічного процесу та технологічних установок Корекція автоматичних систем управління Контроль состояния изоляции. Конструкция. Типы компоновок КИМ. Конструкция переднего конца шпинделя фрезерного станка. Конструкция переднего конца шпинделя токарного станка. Конструктивний та теплотехнічний розрахунок ямних пропарювальних камер. Компоновка электрических щитов. Комплектные РУ 6 - 10 кВ внутренней установки Комплект заданий для практических занятий Комплексы проходческие и проходческо-очистные Комплексы для очистных работ в лавах КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА №11 Козловые краны, классификация, индексация, характеристики, область применения Коефіцієнт потужності та способи його підвищення. Классификация элементов автоматики Классификация электромагнитов Классификация участковых станций Классификация сортировочных станций Классификация объектов регулирования Классификация исполнительных элементов КЛАССИФИКАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ КЛАССИФИКАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ Классификация звуков русского языка. Класифікація технологічних процесів Класифікація вантажних автомобілів Клітина побудована з хімічних сполук неорганічних і органічних речовин. Київське вище професійне училище будівництва та дизайну Кафедра нафтогазового обладнання Кафедра автоматизации управления Как обеспечить получение экономического эффекта от внедрения ИС Кістки і з’єднуючі їх елементи складають пасивну частину опорно-рухового апарату. М’язова система є його активною частиною. К нижнему строению пути, кроме земляного полотна, относятся искусственные сооружения — мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, тоннели, трубы. К - ИЗНОС КОЛЛЕКТОРНЫХ ПЛАСТИН Исходные данные для выполнения контрольной работы Исторический путь развития автоматики ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ СООБЩЕНИЙ И КАНАЛОВ СВЯЗИ Информационная модель и её описание ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ Измерение сопротивления изоляции. Из ГОСТ 9563 «Колеса зубчатые. Модули», мм Игра «Чей одуванчик раньше улетит?» Игра «Угадай, как надо делать» Игра «К кому пришел, от кого ушел волк?» И комплексов для рудников соляных месторождений Республики Беларусь Зовнішнє середовище. Природні та соціально-екологічні фактори та їх вплив на організм Змістовий модуль 8. «Устаткування інших видів послуг». Змістовий модуль 7. «Устаткування опоряджувальних послуг». Змістовий модуль 6. «Устаткування перукарських послуг». Змістовий модуль 5. «Устаткування не виробничої сфери обслуговування» Змістовий модуль 4. «Устаткування виробництва галантерейних виробів із шкіри та хутра». Змістовий модуль 3. «Устаткування взуттєвого виробництва». Змістовий модуль 2. Устаткування швейного виробництва. ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ Земляной полотно, верхнее строение колеи и искусственные сооружения Звук j. Описание правильной артикуляции Защита подстанционного оборудования, от перенапряжения Защита масла трансформаторов. Заходи першої допомоги при ураженні електричним струмом. Зараження продовольчої сировини, готової продукції і води бактеріальними засобами (БЗ) Запрещается давать оперативные указания о движении поездов на участке без ведома поездного диспетчера. ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ Заміна насосів старих типів на нові з більших ККД ЗАКУПІВЕЛЬНА ТА ЗБУТОВА ЛОГІСТИКА Задачи системы автоматизации рудничного электровоза. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ Загальна характеристика і бойове застосування ФПЗ. Загальна характеристика і бойове застосування радіорелейного і тропосферного Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні Загальні відомості про засоби електроживлення. Загальні відомості про датчики систем автоматики. Загальні відомості про господарство ЖОВТОВОДСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Железнодорожной автоматики и телемеханики Елементів систем опалення за ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93) ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД Електронагрівальні установки. Електричне обігрівання у парниках і теплицях. Економічний ефект від встановлення статичного конденсатора Економічна система: її суть та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи Економічні потреби та економічні ресурси. Ефективність використання факторів виробництва. Екологічні аспекти одержання біоетанолу Дози іонізаційного випромінювання До курсового проекту за дисципліною Для специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» Для проведения технических занятий Для нормального обеспечения перевозок на железнодорожном транспорте, кроме подвижного состава и пути, имеются многочисленные сооружения и устройства, которые расположены вдоль пути и над ним. Дистанционное управление коммутационными аппаратами Дискретная и цифровая модуляция Динаміка виробництва та реалізації зернових культур Дизельные двигатели, дым и пыль Действия локомотивной бригады при отказе или самопроизвольном отпуске тормозов в поезде (п. 10.1.14 инстр. №277) Действия л/бр при задымлении, загорании или пожаре на платформе станции/ в тоннеле. Действие ВР усл.№483 при торможении. Датчики угла и угла рассогласования Датчики температури і терморегулятори. Датчики с обратной связью обладают высокой чувствительностью и позволяют легко изменять параметры настройки путем изменения коэффициентов преобразования обратной цепи. Дайте определение релейной защите ? Дія електричного струму на людину. Грузопотоки из очистных забоев Гранично припустимі дози іонізуючих випромінювань, санітарні норми і правила роботи з радіоактивними речовинами Господарство ТзОВ «Авіатор» та ТзОВ «Лан» Городенківського району Івано-Франківської області. Главный распределительный щит (ГРЩ). Глава 3.Построение переходного процесса на ЭВМ Глава 3. Оценка эффективности внедрения электронного Глава 2. Этапы внедрения электронного документооборота Глава 1. Нормативные основы внедрения Гидравлический расчет Сложных трубопроводов. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОСТЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Географія найважливіших сільськогосподарських культур. Генератори постійного струму. Где кроются источники экономического эффекта? Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. – К.: Наукова думка, 1992. – 237 с. ГІС для цілей сільськогосподарського підприємства. Выполняемые функции и структурные схемы Выбор числа и мощности силовых трансформаторов Выбор трансформаторов собственных нужд, оперативный ток Выбор силового трансформатора Выбор конструкции сети и материалов проводов Выбор измерительных трансформаторов Выбор и проверка шинного моста Выбор и проверка сборных шин Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения Выбор и обоснование главной схемы электрических соединений Выбор высоковольтного выключателя Входное сопротивление антенны 200 Ом Вплив людської діяльності на колообіг речовин. Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини Возможности расширения и производительность Влияние отклонения напряжения на допустимые нагрузки генератора. Власність як економічна категорія. Економічний і юридичний зміст власності Власність та економічна система. Вказати різницю між вартісними показниками обліку продукції. Виробнича гігієна та санітарія. Вирішення питань охорони довкілля шляхом зниження парникового ефекту за використання біомаси як джерела енергії Виконання технологічної карти виготовлення виробу. Виконання схеми системи опалення будинку в аксонометрії Визначення пристрою та його призначення Визначення поняття інформації. Властивості та види інформації. Способи опрацювання iнформацiї. Кiлькiсть iнформацiї. Сучасні засоби зберігання та передавання інформації. Визначення ймовірностей станів систем з марковським процесом ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ Визначення і критерії ідентифікації систем штучного інтелекту Визнання та оцінка бібліотечних фондів Виды и задачи оперативного контроля Види класифікацій локальних обчислювальних мереж. Вибір типу щитків, марки, перерізу проводу, апаратів захисту та способу монтажу Вибір типу світильників та висоти підвишування Вибір схеми і конструктивного виконання цехової мережі Вибір перерізів проводів і кабелів по припустимому нагріванню Вибір доцільного перерізу живлячого кабелю від ТП 0,4 кВ до нашого об’єкту за умови мінімальних приведених затрат Вибір джерел світла та вибір світильників. Вибір величини напруги живлення Вбивання телефонних номерів в пам'ять сигналізації Відомчий і громадський контроль за станом ОП В РУ должны находиться переносные заземления, средства по оказанию первой помощи пострадавшим от несчастного случае, защитные и противопожарные средства. Будова та експлуатація військової техніки зв’язку. Бионические аспекты элементов автоматики Бесконтактные датчики координат БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ Башенные строительные краны, классификация, индексация, характеристики, область применения Баланс робочого часу середньооблікового робітника за рік Багатообмоткові трансформатори. Біомаса і продуктивність екосистем. Асинхронные двигатели с полым немагнитным ротором Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором Асиміляція, або анаболізм, – сукупність процесів біосинтезу, що визначають утворення речовин, потрібних для заміщення старих і побудови нових клітин. Архитектура судовых электроэнергетических систем. Аналоговые и дискретные детерминированные сигналы АНАЛИЗ СПЕКТРА ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ Алкогольна ферментація гідролізатів деревини Агротехнічні і технічні вимоги органічних добрив Автомобильные краны, классификация, характеристики, область применения Автоматическое ведение рабочего органа по заданной траектории Автоматическая локомотивная сигнализация и автостопы Автоматика и телемеханика регулирования перевозок на транспорте Автоматизированные системы управления и диспетчеризация объектов водоснабжения и водоотведения Автоматизированная система оперативного контроля и анализа качества коммерческой работы и безопасности грузовых перевозок (АСКМ) Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения Автоматизация процессов дробления Автоматизация процессов дозирования Інформаційні ресурси сучасних мереж. Програмне забезпечення роботи в глобальній мережі Інтернет. Основні сервіси глобальної мережі Інтернет. Організація пошуку інформації в глобальній мережі. Інженерія керування тестуванням Єдина державна система цивільного захисту та її функціонування Zelio Logic 2. Краткое руководство SHORT CIRCUIT CALCULATION OF AUX. GENER.4TOR 1 PhpMyAdmin – інструмент адміністрування через веб-інтерфейс Keys in the monitoring field II-ступень ОН-катионирования I. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ В СУХОПУТНИХ ВІЙСЬКАХ Элементы релейно-контакторного управления и защиты ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАРЬЕРНОГО ЭЛЕКТРОВОЗНОГО ТРАНСПОРТА Электропривод по системе генератор — двигатель (Г—Д) ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗНОГО ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВОК ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ Электропривод и электрооборудование подъемных установок ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДРАГ Электропривод и схемы управления электроприводами Электромагнитные реле напряжения. Способы увеличения или уменьшения собственного времени срабатывания электромагнитного реле. Электромагнитные выключатели. Конструкции, основные параметры и характеристики. Электроконтактные и потенциометрические датчики Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания Электрическая унифицированная система приборов автоматического регулирования «КАСКАД». Эксплуатация топливной системы. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ И КИП ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ И КИП Эксплуатация и контроль заземляющих устройств


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.